SLC - Lantmannen Bjorkman Webben
Sibbobo sticker fram hakan i åländska lantbrukshandeln

Sibbobon Magnus Björkman som flyttade till Åland redan 1985 är sedan tio år en stark uppstickare inom den åländska lantbrukshandeln. Hans enmansföretag Lantmännen Agro Åland i Saltvik drivs som enskild firma och har enligt Björkmans beräkningar ungefär 20-25 procent av den åländska handeln med lantbruksmaskiner och förnödenheter.

SLC - Aland
Åländsk optimism om höstvetet

Specialodlaren Jonas Lundberg i Finström på Åland ser med viss optimism fram emot den kommande höstens spannmålsskörd.

SLC - Ekoforsok 2020 1 Webben
NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020

Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete med Projekt EkoNu ekologiska sortförsöken i havre, korn och vårvete redan sommaren 2012. Sedan dess har samarbetet fortgått och 2020 såddes ekoförsök för nionde året i rad.

SLC - Sorter Varvete Puntari A
Vårvetesorterna – två nya sorter

Odlingsarealen av vårvete år 2020 var 185.027 hektar. De mest odlade sorterna var Quarna med fjorton procent, KWS Mistral med tolv procent och Demonstrant med tio procent av arealen.

SLC - Sorter Korn Flerradiga Webben
Flera nya kornsorter i förteckningen

År 2020 odlades korn på cirka 456.900 hektar. Den mest odlade fodersorten var Vertti med 10,3 procent av arealen. Den tidigare ettan Brage hade nu en andel på 10,0 procent.

SLC - Sorter Havre B Webben
Havreodlingen gick åter uppåt

Odlingen av havre visade år 2020 en uppåtgående trend efter några år av minskande areal. Odlingsarealen steg ifjol till 347.900 hektar, vilket innebär en ökning på nästan nio procent sedan året innan.

SLC - Sorter Arter Karita A Webben
Ärtsorterna 2020

År 2020 odlades mat- och foderärter i rena bestånd på 24.805 hektar och i blandbestånd på 9.115 hektar.

SLC - Sorter Bondbona A Webben
Inga nya bondbönesorter i år

År 2020 odlades bondböna i rena bestånd på 17.929 hektar och i blandbestånd på 391 hektar.

SLC - Sorter Oljevaxter C Webben
Nya oljeväxtsorter bäddar för ökad odling

De senaste somrarna har varit utmanande för odling av oljeväxter. Varierande väderförhållanden och angrepp av skadegörare har decimerat skörden. Arealen för oljeväxter har nedgående trend, men nya högavkastande sorter är på väg.

SLC - Sorter Hostoljevaxter A Webben
Vintern är en utmaning för våra höstoljeväxter

Höstoljeväxter odlades ifjol på ungefär 1.800 hektar. Höstraps på 980 hektar och höstrybs på 820 hektar. Odlingsarealen har fortgående gått ner, dels beroende på de besvärliga odlingsbetingelserna.

SLC - Sorter Rag Caspian A Webben
Två nya tyska höstrågsorter i förteckningen

Arealen för höstråg minskade från 37.523 hektar år 2019 till 18.842 hektar år 2020. Rågsådden avbröts på många håll av långvariga rikliga regn.

SLC - Sorter Hostvete Magnifik Webben
Igloo och Etana är nya höstvetesorter

Odlingsarealen av höstvete år 2020 omfattade 24.181 hektar.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning