SLC - Heisala 4 B Webben
Flera vallarter optimerar skörden

Jordbrukaren Andreas Johanssons vallodlingar i Pargas skärgård innehåller en mångfald av växtarter. Läs mer i veckans Vall-tema!

SLC - Vall3
Grovfoder skapar förutsättning för en hög mjölkproduktion

Ett bra grovfoder är en förutsättning för en god mjölkproduktion och en bättre ekonomi. Det är något som Ranckens Ranch i Nykarleby kontinuerligt eftersträvar. Ett bevis för att de gör många saker rätt är gårdens höga mjölkproduktion.

SLC - Sondrade Balar 4 A Webben
Skador på balar inget stort problem så länge viltstammen hålls stabil

Varje år blir ensilagebalar förstörda av vilda djur. Mjölkproducenten Sture Ede beskriver det inte som ett stort problem trots att han fick över tio balar förstörda av älgar i vinter. Men en ökande viltstam bidrar till mer problem, säger han.

SLC - Valldagar Kronoby 1 A Webben
Valldagar i Kronoby planeras strax innan midsommar

Ekojordbrukaren Jan-Peter Brunell siktar på att kunna presentera resultat av sina nordösterbottniska vallodlingsförsök i samband med några valldagar vid hans anläggning i Kronoby 22-23 juni.

SLC - Kolla Skordarna 1 Webben
”Viktigt se över samtliga vallskördar”

Vallbärgning medför att en massa näringsämnen lämnar jorden. Därför är det viktigt att alltid komma ihåg rotsystemens vidare tillväxt och gödslingen i alla skeden av säsongen, framhölls det på Alla tiders mjölk dag två-webbinariet.

SLC - Hd1
Ny press klarade sig bra i fälttest

Jämna balar och perfekta knutar. Så sammanfattade många lantbrukare New Hollands nya High Density storbalspressar som kördes i test i Danmark under säsongen 2020.

SLC - Rundb1
30 procent mer i balen

McHale V8 är en ny serie pressar från den irländska vallmaskinstillverkaren. Det är en press med variabel kammare som kan göra rundbalar med en diameter upp till 1,9 meter.

SLC - Samaskin
Automatisk stödsådd av vall

Gräs som gått ut i en vall påverkar avkastningen negativt och ger utrymme för ogräs att gro och uppförökas. Många lantbrukare försöker så i luckor i vallen, men görs detta manuellt hamnar 70-80 procent av fröet där det redan är vall.

SLC - Fortroendevald Nygard 3 Webben
Skogsreviret är vår garant för avsättningen av virke

I skogsvårdsföreningen kan de privata skogsägarna samla sin styrka och bevaka sina intressen. Via vårt skogsrevir som idkar förmedling av leveransvirke kan vi sälja alla sortiment till konkurrenskraftigt pris. Hur skulle det gå för alla små skiften utan vårt skogsrevir med alla dess tjänster? Den frågan ställer jord- och skogsbrukaren Mikael Nygård i Mickelspiltom, Liljendal, som återvaldes till fullmäktige en fjärde period i skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret i höstas. Han är också ledamot i revirets styrelse. Läs mer i veckans Skogsägartema i LF!

Kommentaren: Är kontinuitetsskogsbruk verkligen hållbart?

Hösten 2019 överlämnade några miljöorganisationer ett medborgarinitiativ som vill förbjuda slutavverkningar i statens skogar och endast tillåta så kallat kontinuitetsskogsbruk där man avverkar de största träden genom plockhuggning. I kampanjmaterialet hävdas att slutavverkningar, det vill säga förnyelseavverkning av jämnåriga bestånd, skadar biodiversiteten och dessutom att de bromsar arbetet mot klimatuppvärmningen. Men håller det streck i praktiken? frågar sig SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Askgodsling 1 B Webben
Skogsvårdsföreningen ser gärna att askgödslingen ökar

Regeringen vill öka askgödslingen av klimatskäl. Många torvmarker skulle också vara i behov av åtgärden på grund av näringsobalans. Trots det utförs åtgärden på enbart små arealer i Österbotten. En som gärna skulle samordna fler projekt är skogsvårdsinstruktör Tom Lundqvist.

SLC - Eks Avverkning 6 Webben
Energiavverkning och gallring kan utföras av samma maskin

I mitten av mars kör Robin Nyman med sågförsedd skördare i en figur på cirka fyra hektar, som hör till Henry Eks skog i Jackarby, Borgå. Beståndet är bara 20-25 år gammalt, men tillväxten har varit god. Det finns i dag skördare med aggregat försedda med både kedjesåg och giljotin, men Robin Nyman klarar sig bra med sågen i den här figuren.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning