SLC - Konsult Dennis 1 Webben
Specialodlingskonsult slår fast: Ekonomin lika viktig som agronomin

Odlingskonsulten Dennis Grönroos som under många år jobbat som rådgivare för åländska specialodlare vill lyfta fram det allra viktigaste rådet för alla odlare: Odla den kvalitet som köparen vill ha. Det lönar sig inte att satsa på toppkvalitet om man inte får betalt för den extra kvaliteten.

SLC - Morby2 Mars24 Nvk
På Mörby gård ger ekoproduktion ekonomisk självständighet

Sedan 11 år tillbaka driver Anna Alm familjens ekologiska gård Mörby i Raseborg. Produktionen är inriktad på spannmål och nötkött som säljs i gårdsbutiken. Eftersom spannmålet även mals i egen kvarn är Alms inflytande över produktionskedjan långtgående, vilken ger verksamheten flexibilitet i svåra tider.

SLC - Kalk 2 A
Intresset för kalkning har minskat litet

Spridningen av kalk har inletts i Österbotten. Maskinentreprenören Jan Asplund och brodern Johan arbetar nu på högvarv när det fortfarande finns tjäle och snö. Att ha tillräckligt högt pH är viktigt för växtligheten, men tyvärr ser intresset för kalkning ut att avta lite i år.

SLC - Hortilab 1 B
Fler prover säkerställer näringsbalansen i jorden

De flesta jordbrukare tar markkarteringsprover för att uppfylla kraven i miljöersättningen och fosforförordningen. Men Filip Högnabba, vd för Hortilab Ab i Närpes, skulle gärna se att prover tas oftare för att säkerställa att näringsbalansen är optimal.

SLC - Dranering 1 Webben
Alltid viktigt att satsa på dränering och täckdikning

Det lönar sig alltid för jordbrukare och markägare att se till att vattenhushållningen är i gott skick på de egna fälten. Villkoren för att utföra täckdikningsprojekt är mera gynnsamma under den nya stödperioden.

SLC - Honshirs 1 Webben
Hönshirs – ett skadligt ogräs som kanske är värre än flyghavre

Hönshirs är ett av de skadligaste ogräs som finns och anses vara minst lika skadligt som flyghavren, om inte värre. Under de senaste åren har den spridit sig allt mer i södra Finland.

SLC - Korn Arild B Webben
Tretton nya kornsorter på sortlistan i år

År 2023 fortsatte odlingsarealen av foder- och maltkorn liksom föregående år att minska med nästan 20.000 hektar och uppgick till cirka 405.000 hektar.

Temuco är ny höstrågvetesort på sortlistan

Höstrågvetearealer år 2023 var 4.949 hektar. De mest odlade sorterna var Temuco med 40 procents, Toppus med 18 procents och Sequenz med 8 procents andel av odlingsarealen.

SLC - Vete Hostvete Emerik A Webben
Fyra nya höstveten, inga nya vårveten

Höstvetets odlingsareal år 2023 var 68.702 hektar. De mest odlade sorterna var Ceylon 38 procent, Skagen 26 procent, och SW Magnifik 8 procent av arealen.

SLC - Havre Hurja A Webben
Fyra nya havresorter på sortlistan

Odlingsarealen för havre minskade en aning jämfört med föregående år. År 2023 odlades havre på 323.000 hektar.

SLC - Rag Reetta A Webben
KWS Lochows sorter dominerar rågnyheterna

Höstrågens odlingsareal var 26.907 hektar år 2023. Den uppskattade odlingsarealen för höstråg minskade för år 2024 och var 19.700 hektar, delvis på grund av en regnig höst.

Mera våroljeväxter behövs i växtföljden

Förra året var igen rätt gynnsamt för odling av våroljeväxter, men höstoljeväxterna förstördes på vissa håll helt. Vårens varierande väderförhållanden med långa torra perioder har påverkat odlingen av oljeväxter. På vissa håll blev blomningen mycket kort om den inträffade under en värmeperiod.