SLC - Samarbete1
Spannmålsodlare och köttproducent vinner på samarbete

Jonas Löfqvist behövde utöka spannmålsarealen, Tomas Nyström ville ha mer ensilage och halm. På den vägen inleddes ett samarbete mellan gårdarna.

Mykotoxiner bekämpas med noggrann ensilagetillverkning

Mykotoxiner i foder kan de förorsaka att djuren insjuknar, produktionssvinn och ekonomiska förluster.

SLC - Vallgrupp2
Effektivare vallproduktion minskar mjölkgårdarnas koldioxidavtryck

En effektivare vallproduktion minskar mjölkgårdarna koldioxidavtrycket. Hur det ska göras i praktiken lärs ut och diskuteras i smågrupper inom ramen för projektet ”Allatiders Mjölk”.

SLC - Johanna Franzen
Nystartad förening lyfter fram naturbetesköttet

Producenterna av naturbeteskött har en egen intresseförening.

SLC - Hermanssons3
Naturbetena hägrar för korna på Sorpo

Johan och Nina Hermansson är naturköttproducenter. Gårdens kor, som är av rasen hereford, betar till största delen på naturbeten.

SLC - Pahls2
Efter importstoppet finns förhoppningar på stigande virkespriser

Efter kriget mot Ukraina är det slut på virkesimporten från Ryssland. Det innebär ett bortfall på 9-10 miljoner kubikmeter virke som förhoppningsvis ska ersättas med inhemsk råvara. Därmed finns hopp om att ökad efterfrågan ska avspeglas i virkespriserna.

SLC - Pefc 1 Webben
Ny PEFC-standard kan orsaka smärre minskningar av skogsägarnas inkomst

Skogsägarna bör vara beredda på att den nya PEFC-standarden i Finland kommer att innebära vissa skärpningar i skogsbruket. Det kan i sin tur leda till smärre inkomstminskningar, men enligt vad LF kommit fram till handlar det om små summor åtminstone i genomsnitt. Avsikten är att standarden, dit gruppcertifieringen hör, träder i kraft i höst. Först måste man dock försäkra sig om att standarden fyller PEFC:s krav internationellt.

SLC - Pefc Julgranar B Webben
PEFC-standarden omfattar nu också julgranar

Den nya PEFC-standarden innebär att också julgranar och träd för pyntegrönt, som odlas på exempelvis åkermark kan certifieras. Om odlaren är skogsägare och med i gruppcertifieringen via sin skogsvårdsförening kan också odlingarna av julgranar och pyntegrönt omfattas av den.

Webbinarier om nya PEFC-kriterierna

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering och Föreningen för hållbart skogsbruk ordnar under april webbinarier om innehållet i de nya PEFC FI-kriteriestandarderna och gruppcertifieringsstandarden.

Kommentaren: På jakt efter användbara klimatåtgärder

Många klimatåtgärder förorsakar inkomstbortfall för markägarna och kostnader för samhället, en del ökar lönsamheten. För markägarna behövs möjligen nya stöd för att ersätta inkomstbortfall, så att markägarna ändrar sin verksamhet för samhällets väl, konstaterar Jani Laturi från Pellervo ekonomisk forskning PTT.

SLC - Helmi 4E363Ae1 11E1 4F6D A0A2 42A1Cfd1D918
Nästan 90 procent av METSO-programmets skyddsmål har uppnåtts

I fjol skyddade de finländska skogsägarna permanent cirka 4.800 hektar skog genom programmet METSO. Cirka 300 hektar fridlystes för en bestämd tid på 20 år. Målet med METSO är att inrätta 96.000 hektar nya skyddsområden före 2025. I slutet av 2021 hade 88 procent av skyddsmålet uppnåtts, vilket betyder att 84.000 hektar skog hade skyddats, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Dsc06600
Ålands storsatsar på digital skogsportal

Landskapsregeringens skogsbruksbyrå har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden och det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet för ett projekt kring insamling och publicering av skogsdata.