Kommentaren: Stödens utbetalningstidtabell

Många medlemmar efterlyser demonstrationer eller andra kraftåtgärder från producentorganisationen för att få ordning på stödutbetalningstidtabellen. Helt berättigade krav, anser Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund.

SLC - Spannmalvinter A Webben
Positiva förväntningar på höstgrödorna i regionerna

Förväntningarna gällande höstsgrödornas övervintring i regionerna är positiva. Gynnsamma förhållanden under sådden bäddade för en god tillväxt innan vintern kom och åkrarna täcktes av snö.

Marknadsöversikten: Spannmålspriserna har sakta dalat till nivåerna före kriget

Turbulensen på spannmålsmarknaden fortsätter i skugga av det vansinniga kriget i Ukraina. Från toppriserna i maj/juni, för till exempel vete 440 euro per ton förra sommaren, har vi nu trendmässigt kommit neråt. Priserna på spannmålsbörserna är på sin lägsta nivå på ett år, och har denna vecka sjunkit ytterligare.

SLC - Meraprotein B Webben
A-Foder har fortsättningsvis stort behov av proteingrödor

Odlingen av proteingrödor ökade förra året. Men inte så mycket som A-foder hade hoppats på. Det är fortfarande långt innan målet på 30 miljoner kilo har nåtts. Trots att priserna kommit ner hoppas man att intresset ska öka.

SLC - Socker A Webben
Fler sockerbetsodlare behövs

En gröda som passar bra i växtföljden. Ett fastslaget pris för 2023 som gör att odlaren kan kalkylera. Sockerbetan är i ropet och i Österbotten hoppas man på nya odlare. En handfull nya odlare har visat intresse, säger Fredrik Ström, ordförande för ÖSP:s sockerbetsutskott.

SLC - Ekoaland 1 Webben
Ålands ekoodlare håller ställningarna

Trots stigande livsmedelspriser som både i Finland och Sverige verkar drabba den ekologiska produktionen allra hårdast, tycks åländska ekoproducenter fortsätta i samma skala som hittills.

Nya villkor för Ålands ekoproduktion

Landskapsregeringen har nyligen slagit fast nya villkor för den ekologiska produktionen på Åland.

SLC - A Spannmal Osterman Mj V9 23
A-spannmål vill växa

Andelslaget A-spannmål har hittills varit verksamt främst i västra Nyland, men har nu planer på att utvidga verksamheten både mot östra Nyland och Kimitoön. Verksamhetsidén för A-spannmål är att försöka få ett högre pris på spannmålen genom gemensam försäljning och på det viset få bättre lönsamhet för de jordbrukare som säljer sin vara genom andelslaget. A-spannmål förmedlar även brännolja, växtskyddsmedel och kalk.

SLC - Korn B
Åtta nya flerradiga kornsorter och fyra nya maltkornsorter

År 2022 fortsatte odlingsarealen för foder- och maltkorn att minska, nu med 20.000 hektar till ungefär 428.000 hektar.

SLC - Vor 2 Hostvete Ligg
Tre nya vårvetesorter på listan

Odlingsarealen av vårvete år 2022 var 193.910 hektar. De tre mest odlade sorterna var KWS Mistral och Helmi med 12 procent var, samt Quarna med 11 procent av arealen. Nya vårvetesorter på sortlistan år 2023 är: Quatrox, Senni och Nalle.

SLC - Fge Havre
Tre nya havresorter i förteckningen

Odlingsarealen av havre år 2022 var en aning större än året innan och uppgick nu till 337.300 hektar. Den mest odlade sorten var fortsättningsvis Niklas, som nu täckte 24 procent av arealen. Avenue och Matty tog sig förbi Meeri. Dessa tre kom upp till cirka sex procent var och Avanti, som kom femte, odlades på fem procent av havrearealen.

SLC - Rag Caspian 1
Höstrågarealen är på uppgång

Arealen för höstråg har i flera år befunnit sig på en nedgående kurva och blev i fjol 19.630 hektar. Men enligt prognosen för år 2023 kan arealen stiga med 11.000 hektar då höstsådden år 2022 omfattade hela 31.000 hektar.