FFD firar 10 år av verksamhet och resultat

Food and Forest Development Finland – FFD stöder jord- och skogsbrukare genom att öka deras egna försörjningsförutsättningar och -möjligheter. En stor del av arbetet är inriktat på anpassning till klimatförändringen, eftersom effekterna är påtagliga och äventyrar småbrukares försörjning.

SLC - Novia Skogsbruksingenjor4
Ännu möjligt anmäla sig till Novias nya agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten senare i höst och man kan anmäla sig fram till den 30 september. Hittills har intresset varit rekordstort och man har i skrivande stund fått in omkring 70 anmälningar.

SLC - Skogsmarschen 1 Webben
Minister Sari Essayah öppnade skogsmarschen

Förra veckan ordnades skogsmarschen runtom i Finland. Under öppningsceremonin vid skogsmarschens minnessten i Träskända framförde jord- och skogsbruksminister Sari Essayah i sällskap av representanter från SLC och andra organisationer statsmaktens hälsning. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah lyfte fram värdet av ett framtidsorienterat skogsbruk och en nationell skogspolitik. Läs mer om skogsbruket i fredagens Skogstema i LF!

SLC - Ekstrom 1 B Webben
Ladugården blev färdig – men vad hände sedan?

Två år har gått sedan Kim Ekström blev mjölkbonde med ny ladugård. Hur har byggnaden fungerat, trivs han som producent, vilka framtidsplaner har han?

SLC - Nhk1 Aug23 Ct
Mjölkproducenter gör många mindre investeringar för att optimera produktionen

Det byggs inte många nya ladugårdar för tillfället. Men trots det råder det inte stiltje på fältet. Många mjölkproducenter renoverar, investerar i ny teknik och gör satsningar för bättre djurvälfärd för att optimera produktionen.

SLC - Investeringslonsamhet
Investeringarna förbättrar ekonomin oftast inom fem år

Ekonomin för jordbruks- och trädgårdsföretag som investerar försämras under investeringsskedet. Därefter förbättras ekonomin i regel på några år.

SLC - Soldstod 2 A Webben
Många blev utan investeringsstöd när intresset för solpaneler exploderade

Jordbrukarnas stora intresse för solpaneler har lett till att många ansökningar om investeringsstöd fått avslag. En som köpte solpaneler, men blev utan stöd, är köttproducenten Kjell Alm i Vörå. Klart man blir uppretad, säger han.

SLC - Kommentaren Lund Webben
Kommentaren: Energin står i centrum för vardagens utmaningar

För femtio år sedan drabbades västvärlden hårt av den första oljekrisen. I vintras 2022 handlade det om liknande effekter som Mellanösternkriget 1973 hade skapat. Då blev det brist på olja och ultrahögt bensinpris. Nu ett halvt århundrade senare fick vi skyhöga elpris, brist på gas, oroade om elektriciteten räcker till – och stigande räntor och hög inflation.

SLC - Valio Fabritius B Webben
Elpriset intresserar, men utvecklingen är svår att förutspå

I dag kollar många elpriset oftare än väderprognosen. LF träffade Valios energichef Peter Fabritius. Hur ser han på elmarknaden i dag, och hur jobbar Valio med energifrågor överlag?

SLC - Athsol 1 Webben
Solpark ger grönsakslager energivinst

Ålands Trädgårdshalls verkställande direktör Tord Sarling och tekniska chef Ove Norell är mycket nöjda med företagets markbaserade nya solpark, som nu producerat el under ett par månader. Dess beräknade årskapacitet är 183 megawattimmar (MWh) och Tord Sarling tvivlar inte på siffrorna.

SLC - Energiradgivning Webben
Energirådgivningen hjälper bonden optimera

Varje gård har möjlighet att få rådgivning i energifrågor inom RÅD2030. Energirådgivare Fredrik Ek berättar om de vanligaste optimeringsobjekten och varför det kan löna sig för lantbrukaren att se över sin energiförbrukning.

SLC - Solenergirisker
Många fel i installationer av solcellssystem

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fått in många anmälningar om felaktiga installationer av solcellssystem. I en vidareutredning visade det sig att det är vanligt att solcellssystem installeras slarvigt och ibland utan behövlig kompetens.