SLC - Eko Hok Elanto Lari Lappalainen
”Ekologiska sektorn i Finland har goda framtidsutsikter”

Sedan början av 2010-talet har det ekologiska inslaget i Finland fördubblats i fråga om antalet producenter, areal och konsumtion. Ekoveteranen Steve Nyholm bedömer sektorns framtidsutsikter som ljusa.

SLC - Pro Luomu Studio Skaala Img 6297
Ekotrendens uppgång har stagnerat under pandemin

Tillväxttrenden för konsumtionen av ekolivsmedel har pågått i flera år. Enligt färsk statistik från Kantar TNS Agri har tillväxten stagnerat under coronapandemin.

SLC - Bisa 1 Webben
Ekoodling med husdjur är en fungerande symbios

Eva-Linn och Rasmus Sahl driver Bisa gård i Vanda. I våras blev också gårdens husdjursproduktion ekologisk, växtodlingen har varit det sedan 1994. Läs mer om ekologisk produktion i fredagens temanummer!

SLC - Virkesaff4
SVF: Viktigt jämföra kapdata i samband med en virkesaffär

De högsta kubikmeterpriserna ger nödvändigtvis inte störst netto. Kapdata är information som kan göra stor skillnad när anbuden jämförs. En tjänst som SVF Österbotten erbjuder sina medlemmar när de ska sälja virke.

SLC - Industri
Stark återhämtning för skogsindustrin

Coronapandemin som håller på att ge med sig samt fortsatta ekonomiska stimulansåtgärder avspeglas på världsekonomin och ökar produktions- och exportvolymerna för skogsindustriprodukter 2021. Enligt Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn kommer ökningen av produktions- och exportvolymerna dock att plana ut 2022.

SLC - Varkaus Dsc 1937
Väderbaserade prognosmodeller på väg in i viktmätning av massaved

Naturresursinstitutet har tagit fram prognosmodeller för bestämning av rådensiteten för ett parti massaved med hänsyn till lokala väderobservationer. Rådensitet används då man omräknar vikten på massaved till kubikmeter fastvolym.

SLC - Skogsinventering 1
Årliga skogstillväxten minskar

Enligt den pågående riksskogstaxeringen har virkesförrådet i de finländska skogarna fortsatt öka. Däremot har virkestillväxten minskat.

Webbinarium om skogarnas biodiversitet 12.11

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsätter fredagen den 12 november kl.9-11 då skogarnas biodiversitetsfrågor diskuteras.

SLC - Helmi Brodtorp 3 A Webben
Igenväxta hagmarker ser åter dagens ljus

I flera hundra år har djur betat vid Brödtorp gård. Efter en betespaus på trettio år har de gamla hagmarkerna iståndsatts inom livsmiljöprogrammet Helmi.

SLC - Dsc05657
Vill fira åländska självstyrelsen med 100 skyddade skogsmiljöer

Ålands skogsvårdsförening efterlyser i ett brev till landskapsregeringen ett åländskt METSO-program med målsättningen att fira självstyrelsens 100-årsjubileum genom att på fem år bilda 100 områden för skyddsvärda biotoper.

SLC - Magdalena Ek C Webben
Magdalena Ek vill se fler föreningsaktiva kvinnor

Skogsägare Magdalena Ek i Nagu har lång erfarenhet av skogsbruk. Hon är skogsbruksingenjör och styrelseordförande i Åbolands skogsvårdsförening, en post som hon innehaft i snart femton år.

John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen tar sig an myrskogarnas näringsutsläpp

John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen testar inom det gemensamma skogsprojektet VALVE en ny verksamhetsmodell för vattenskydd i Norra Österbotten i samarbete med privata skogsägare.