Beta1
I år utlyste ÖSP en sockerbetstävling som gick ut på att hitta den största betan bland odlarna. Vinnarna blev familjen Hoijar i Helsingby som vann priset som var en el-sparkcykel. Från vänster: barnen Noah, Matheo, Neah samt Hannah och Christian Hoijar.
Jordbruk SLC

Hoijar vann ÖSP:s
sockerbetstävling

I år utlyste ÖSP:s sockerbetsutskott en tävling för sockerbetsodlarna att hitta en så stor beta som möjligt. Segrande ur drabbningen gick familjen Christian Hoijar i Helsingby. Segerresultatet löd på massiva 8,2 kilo.

– Det var jag som hittade den, säger Matheo Hoijar, 7.

Hans mamma Hannah är inte lika säker:

– Jag gick ut med våra tre barn och alla hittade stora sockerbetor så jag kan inte riktigt säga vem det var. Huvudsaken var att vi vann, säger hon och skrattar.

Det alltså råder delade meningar om vem som hittade årets segrande sockerbeta på 8,2 kilo i Helsingby. Men det som står klart är att familjen Christian Hoijar tog hem segern i tävlingen, som ordnades av ÖSP.

Ingen annan av de över tjugo odlarna som sände in vikten på de största betorna som hittades kom i närheten av deras enorma beta. Inte heller Christian har sett en så stor tidigare.

– Jag har tidigare hittat stora som nått upp till vikter på cirka fyra kilo, men har aldrig sett en så här stor sockerbeta någonsin. Medelvikten på en beta torde vara kring 500 gram om man utgår från att vi får medelskördar på cirka 40 ton per hektar. Så den här är nog enorm, säger Christian.

Odlar på 110 hektar

Christian odlar sockerbetor på 110 hektar och är den största odlaren i Österbotten. En orsak till att han har utökat odling på senare är de låga spannmålspriserna.

– Som det är nu måste man som odlare hitta alternativ för att få lönsamhet. Nu har det varit ganska bra priser för sockerbetorna på senare tid och det är en anledning till att jag har gått in för just den grödan, berättar han.

En annan anledning är att han har investerat i sockerbetsodlingen. För tre år sedan köpte han en sexradig upptagare och en ny radhacka som används för att bearbeta jorden i stället för att bekämpa endast kemiskt.

– Förutom för vårt eget bruk tar vi i år upp sockerbetor på cirka 200 hektar på entreprenad. Vi har några odlare här i närheten och vi har också de som köper våra tjänster i Närpes.

Beta2
Den här bjässen på 8,2 kilo vann en tävling som ordnades av ÖSP:s sockerbetsutskott. Odlaren som tog hem första pris var Christian Hoijar i Helsingby.

Intresset ökar

Förra vintern efterlyste Sucros fler odlare i Österbotten och det gav resultat. I landskapet tillkom i år hela 11 nya odlare och nu finns totalt 24 odlare som odlar på cirka 450 hektar.

– I Närpes när vi tog upp där märkte jag att många var där för att se på. Så det finns ett stort intresse för sockerbetor och många av de som började odla i år tror jag kommer att utöka odlingen nästa år, säger han.

Och fortsätter:

– En orsak till det ökade intresset är att odlingen av sockerbetor är lönsam så länge skörden är god. En annan är att det är en bra gröda för växtföljden.

Christian har också noterat större skördar på senare år.

– De två senaste åren har vi haft medelskördar på cirka 50 ton per hektar och även i år ser det bra ut. Det vi har tagit upp hittills åt andra tyder på att skördarna blir goda också i år. Till slutet av denna vecka räknar jag med att vara klar med upptagningen på våra egna odlingar och jag tror också att mina egna skördar blir goda.

Segerpriset i ÖSP:s tävling var en el-sparkcykel värd 500 euro. Som sponsorer fungerade Avena Berner och Sucros Oy och ÖSP.

– Alla ska få använda el-sparkcykeln, inte bara den som hittade sockerbetan, konstaterar Neah, 7, bestämt.

ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas överräckte priset åt Hoijar i måndags. Han påminde också om att medlemmar som är intresserade av att börja med sockerbetsodling kan ta kontakt med honom eller någon i sockerbetsutskottet.


Resultat i sockerbetstävlingen

1. Christian Hoijar 8,2 kg
2. Fredrik Ström 6,7 kg
3. Kenneth Asp 6,2 kg
4. Kristian Bengts 6,1 kg
5. Bo-Erik Nyman 5,2 kg
6. Tommy Hägglund 4,8 kg
7. Johan Wickman 4,7 kg
8. Hans Vikstrand 4,1 kg
9. Johan Knip 3,5 kg
10. Andreas Westerholm2,9 kg
11. Stefan Saaristo 2,8 kg