SLC - Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist motionerar om basväghållning och säkerhet för plankorsningar

Ett anslag på 5 miljoner för den nyländska basväghållningen är bland riksdagsledamot Thomas Blomqvists (sfp) budgetmotioner inför budgeten 2019. Han föreslår också anslag för att göra plankorsningar säkrare och för att utveckla Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö.

SLC - Mats Nylund
Mats Nylund motionerar om anslag för utvecklingssamarbete

Bland riksdagsledamoten Mats Nylunds (sfp)I motioner till nästa års statsbudget finns ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för utvecklingssamarbete bland de organisationer som ordnar utvecklingsprojekt inom jord- och skogsbruksnäringen.

SLC - Allprojekt
Projekt utreder allergiska yrkessjukdomar i växthus

En del av arbetstagarna i växthus har utvecklat olika symptom som allergier och astma. Nu ska ett projekt utreda vad som kan vara de bakomliggande orsakerna och om och hur de kan förebyggas. Flera växthusföretagare i Närpes är med i projektet. Växthusproducenten Maria Vikars är med i projektet.

ÖSP: Vargsituationen i Österbotten är ohållbar

Förbundsstyrelsen för Österbottens svenska producentförbund kräver att berörda myndigheter agerar resolut och kraftfullt i den situation som nu råder med vargar som rör sig i tätt bebyggda områden och kring husdjursbesättningar.

Hagelgevärsskytte och matlagningskurs för unga

BOOSTI ordnar en jaktrelaterad kursdag för unga i Nyland och Tavastland där man får prova på hagelgevärsskytte på Järvelä skjutbana i Kärkölä lördagen den 20 oktober.

SLC kallar till kongress 26-27 november i Esbo

SLC håller allmän förbundskongress den 26-27 november 2018 i Esbo på Hotell Korpilampi. Samtidigt hålls även SLC:s förbundsfullmäktiges höstmöte och ungdoms- och kvinnoträff.

SLC utser Årets lokalavdelning

SLC vill uppmärksamma aktiv lokal verksamhet som inspiration för andra inom organisationen. Därför utses nu för första gången Årets lokalavdelning under kongressen den 26-27 november i Esbo.

​Ungdoms- och kvinnoträff i samband med SLC:s kongress

I samband med SLC:s kongress på Hotell Korpilampi i Esbo ordnas ungdoms- och kvinnoträff söndagen den 25 november klockan 15.

ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.

SLC - Slcunga
SLC-ungdomarna berömmer Öppna Gårdar

Deltagarna från norra Österbotten var mest långväga när SLC-ungdomarna besökte Skördefesten på Åland som det tredje steget i SLC:s utbildningsprogram för medlemmar under 40 år.

SLC - Vattenaland
ÅPF lyfter fram jordbrukets vattenbehov och kräver stopp för avloppsbräddningar

Ålands producentförbund kritiserar i skarpa ordlag kommunernas nonchalans beträffande avloppssystemets pumpstationener och kräver ett slut på bräddningar från avloppsbrunnar. Hittills har dricksvattenförsörjningen prioriterats, men nu bör också jordbrukets vattenbehov lyftas fram, säger ÅPF i remissyttrandet.

SLC - Mats Nylund
SLC förespråkar rättvisare marknad för jordbrukets lönsamhet

Marknadsstrukturen måste ses över för att lönsamheten i det finländska jordbruket ska kunna öka, poängterade SLC i sitt möte med utredningsman Reijo Karhinen.