Jordbruk SLC Opinion

ÖSP:
Finländsk mat är klimatsmart!

Hur skall de finländska konsumenterna äta för att vara klimatsmarta? Svaret är enkelt; ät mat producerad i Finland! påpekar ÖSP:s vårmöte i ett uttalande.

De produktionssystem som används i Finland där till exempel en stor del av nötköttet produceras i kombination med mjölk och djuren utfordras med gräs från fleråriga vallar innebär ett lägre klimatavtryck än i många andra system. Grisar och fjäderfä utfodras till stor del med inhemska spannmål och inhemska proteingrödors andel av fodret har ökat markant.

Enligt statistikcentralen står energisektorn i Finland för hela 74 procent av alla Finlands klimatutsläpp. Jordbruksproduktion står för 12 procent, varav husdjurssektorns andel är mindre än hälften. Den finländska mjölk- och köttproduktionen har därför en förhållandevis liten påverkan på klimatet, särskilt i jämförelse med den globala köttproduktionen. En större import av mat på den inhemska livsmedelsproduktionens bekostnad betyder inte automatiskt att klimatpåverkan minskar utan risken är snarare tvärtom.

– Finländska konsumenter, ni bestämmer själva vad ni väljer att äta, men vi som producerar maten gör vårt bästa för att ni ska kunna äta ren, trygg och klimatsmart mat oavsett om ni köper kött, mjölk, ägg, potatis eller grönsaker.