SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant.

SLC, Martha och ELO bjuder in till toppseminarium om skolmåltiden

Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, fyller 70 år 2018. Det firar SLC, Finlands svenska Marthaförbund och ELO-stiftelsen för främjande av finländsk matkultur genom att i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet ordna ett toppseminarium om skolmåltiden måndagen den 10 december på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo.

250 deltar i SLC:s kongress den 26-27 november i Esbo

Om en dryg vecka går SLC:s förbundskongress av stapeln på Hotell Korpilampi i Esbo. Till kongressen har nu anmält sig cirka 250 deltagare från hela organisationen.

SLC-utskott efterlyser uppryckning inom köttkedjan

Det behövs en uppryckning inom köttkedjan för att den inhemska produktionen ska kunna bibehållas. I den riktningen gick diskussionen på SLC:s slaktdjursutskotts möte i början av veckan. – Vi gick igenom odlingssäsongen och kunde naturligtvis konstatera att fodersituationen varierar, det ser värst ut på Åland och i Åboland, säger utskottets ordförande Jonny Kronqvist.

SLC - Img 3173
Effektivare cirkulationen av näringsämnen diskuterades i Polen

SLC representerade förra veckan jordbrukarnas östersjönätverk BFFE (Baltic Farmers Forum on Environment) på Helcoms workshop i Polen.

Nu söks en ort för nästa Landsbygdsparlament

Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

SLC - Bengt Nyman
Spannmålsutskottet diskuterade lönsamhetsfrågor

SLC:s spannmålsutskott diskuterade bland annat lönsamhetsfrågor och krispaketet på sitt möte den första november. Utskottsordförande Bengt Nyman presenterade Naturresursinstitutet Lukes prognos enligt vilken årets lönsamhetskoefficient blir 0,00.

SLC - Peterosterberg
Målstyrning nyttigt också för jordbrukare

En kris kan vara ett negativt tillstånd men också tillståndet mellan två lägen. Med hjälp av konkret och utmanande målstyrning kan vi ändå nå mål som till en början kan verka ouppnåeliga, säger universitetslärare Peter Österberg som kommer att föreläsa på SLC:s kongress i Esbo 26-27.11.

SLC - Bondetraff Nov2018
Oss bönder emellan drog fullt hus i Ingå

Christian Nyholm, ordförande för Ingå lokalavdelning, poängterade vikten av att alla jordbrukare håller ihop istället för att ställa ekologisk odling mot konventionell, när västnyländska jordbrukare samlades i Ingå i onsdags för att ventilera aktuella frågor inom lantbruket.

SLC uppmanar kommunerna att upphandla finländskt

När kommuner, städer och andra offentliga aktörer bereder sina budgeter inför nästa år vill Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC se tillräckliga anslag för upphandling av mat till de offentliga köken.

SLC - Styr1
ÖSP:s styrelse oroad för husdjursproduktionen

Situationen inom den finländska husdjursproduktionen är ohållbar. Kostnaderna stiger, men de förs inte vidare i kedjan. Handeln tar inte sitt ansvar, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.