Förhöjd utjämningsreservering bör gälla redan nästa år enligt SLC

SLC vill att den förhöjda utjämningsreserveringen gäller redan från och med beskattningsåret 2019. Det säger verksamhetsledare Jonas Laxåback om finansministeriets färska utkast till lagförslag om en förhöjning av utjämningsreserveringen i jordbruksbeskattningen till 25.000 euro. I dag är reserveringen 13.500 euro.

Nytt hörande kring grundvattenområden i Västnyland

Fram till den 31 januari finns NTM-centralens ärende gällande klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå till påseende.

ÅPF vill slippa avgift för virkeslastningen

Ålands Producentförbund vill att landskapsregeringen efter de omfattande stormskadorna i åländska skogar beviljar ett generellt undantag från kravet på trafikanordningsplaner (TA-plan) för lastning och lossning av virke från vägar där landskapet är väghållare. Undantaget bör enligt ÅPF gälla både själva kravet på TA-plan samt kostnaden för planen inklusive de skyltar som krävs för arrangemanget.

Vildsvin skjutet på Åland

Dagen före julafton sköts ett vildsvin i Geta på norra Åland.

SLC - Maveka 1
Markens skick är A och O

​Markens skick och bördighet var den gemensamma nämnaren när olika experter och rådgivare föreläste för de åboländska jordbrukarna i Tuorla i Sankt Karins strax innan jul. Jussi Knaapi (t.v.) och Peter Fritzén var två av föreläsarna.

SLC - Mikael Holmberg
Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets. – Med 30 års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrelse samt många förtroendeuppdrag inom lantbruksproducentrörelsen känner jag mig motiverad att ställa upp i ett riksdagsval igen, säger han.

SLC - Apf 1
Jordbruk utpekad miljöbov men ändå bäst för miljön

Jordbrukets roll beträffande klimatpåverkan diskuterades under ÅPF:s höstmöte, där mediekonsulten Lars Höök, som bland annat varit presschef på LRF i Sverige, presenterade tänkvärda fakta kring köttproduktionens miljöpåverkan.

SLC - Apf 3
Stora effekter för hela landsbygden när jordbrukets lönsamhet sjunker

Den lönsamhetskoefficient för jordbruket som Naturresursinstitutet Luke tagit fram visar att många gårdar nu har en mycket ansträngd lönsamhet, berättade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback vid ÅPF:s höstmöte.

SLC - Apf 2
Rimligare arvode för ÅPF:s ordförande

Ålands Producentförbunds höstmöte beslutade enhälligt att fördubbla ordförande Birgitta Eriksson-Paulsons årsarvode. Dessutom införs enligt valberedningens förslag också ett arvode för alla möten utöver ÅPF:s styrelse och utskott.

SLC - Mats Nylund
Ordförandes julhälsning: Också positivt har hänt

En ny livsmedelsmarknadslag och betydande exportsatsningar hör till årets ljuspunkter, noterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Rasmus Sahl
SLC-ungas julhälsning: ”Det finns alltid en framtid”

– SLC Nylands ungdomsutskott vill passa på och önska God Jul till alla producenter och andra inblandade, säger utskottsmedlem Rasmus Sahl, som sedan i somras driver Bisa gård i Sottungsby i Vanda tillsammans med flickvännen Eva-Linn Sjöblom.

SLC - Ffd
Ge en julklapp åt en kollega i ett utvecklingsland

​Om du redan innan jul tröttnat på materiella gåvor kan du via föreningen FFD, som hjälper jordbrukare i utvecklingsländer, ge en immateriell sådan. En immateriell gåva är ett utmärkt sätt att skapa julstämning och ge en gåva till ett verkligt och skriande behov.