Mats 1
SLC:s ordförande Mats Nylund konstaterar att Finansministeriets budgetförslag följer det relativt färska regeringsprogrammet. Nedskärningarna i miljöersättningen och kompensationsersättningen (LFA) bekymrar honom, trots att de var väntade.
Jordbruk SLC

FM:s budgetförslag för 2020 offentligt:
Som väntat kraftiga nedskärningar i miljöersättningen och LFA

På fredagen publicerade Finansministeriet sitt budgetförslag för 2020. För jord- och skogsbrukssektorn syns de största förändringarna som nedskärningar i miljöersättningen och kompensationsersättningen (LFA). Det här är ändå ingen överraskning för jordbrukarna utan har varit känt sedan i höstas.

Nedskärningarna i bland annat miljöersättningen och kompensationsersättningen (LFA) offentliggjordes under senhösten av Jord- och skogsbruksministeriet och nu återfinns de alltså i Finansministeriets budgetförslag. Det här beror på att man använt pengarna ”framtungt”, nu är de reserverade medlen använda trots att förbindelsperioden inte är slut. Miljöersättningen skärs ned med 143,5 miljoner euro och kompensationsersättningen (LFA) med 53,5 miljoner jämfört med 2019.

- Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Centern) berättade hur man kommer att gå tillväga på SLC:s kongress i Esbo i slutet av november, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

I samma budgetmoment som miljöersättningen hittar man också ett från 2019 höjt anslag för ekologisk produktion som kommer att möjliggöra för odlare att ingå nya ekoförbindelser 2020, efter ett års paus. Budgetmomentet omfattar också lantbruksrådgivningen och icke-produktiva investeringar.

Generellt sett bjuder budgetförslaget inte på några stora överraskningar. Vid Finansministeriets presskonferens på onsdagen framhöll finansminister Mika Lintilä (Centern) vid upprepade tillfällen att ministeriets budgetförslag håller sig till det relativt färska regeringsprogrammet.

- Så vitt jag kan se följer budgetförslaget regeringsprogrammet. Allting tyder på det, säger Nylund.

Noteras kan att det för livsmedelsombudsmannen och dess byrå reserverats 500 000 euro i budgetförslaget och att gårdsbrukets utvecklingsfond Makeras anslag ökar med 58 miljoner euro.

Mika Lintila 090819 1
Vid Finansministeriets presskonferens på onsdagen framhöll finansminister Mika Lintilä (Centern) vid upprepade tillfällen att budgetförslaget följer det relativt färska regeringsprogrammet. Utöver det påpekade han också att Finland ska fortsätta vara företagarvänligt. Uppenbarligen oroar han sig för att regeringen Rinnes första statsbudget ska ge motsatta signaler. FOTO:
Jussi Toivanen/Statsrådets kansli.

Viss ökning för METSO-programmet

För skogssektorns del lägger man märke till att Kemera-anslaget bibehålls på samma nivå som tidigare. Programmet för frivilligt naturskydd och skogens mångfald i södra Finland, METSO:s anslag ökar med 1,3 miljoner euro.

- Eftersom regeringsprogrammet uttryckligen betonar naturskydd och METSO-programmet varit populärt bland skogsägarna tycker jag att det kunde fått en större andel av de pengar som föreslås för naturskydd i det här budgetförslaget, säger Nylund.

De övriga medel som beviljas för naturskydd är för anskaffning, inlösning och permanent fredande av mark och sorterar under Miljöministeriet. Inom Miljöministeriets förvaltningsområde hittar man också ett anslag på två miljoner för att främja trähusbyggande.

Miljöministeriet yrkade på drygt 31 miljoner mer än i 2019:s budget för att förverkliga regeringsprogrammets löften om att säkra naturens mångfald och övergå till ett koldioxidneutralt samhälle. I Finansministeriets budgetförslag får miljöförvaltningen ändå nöja sig med drygt tre miljoner mer för 2020 än för i år.

Inom Kommunikationsministeriets förvaltningsområde finns statsbidraget för enskilda vägar som föreslås bli 13 miljoner för 2020, jämfört med 17 miljoner för 2019. Det här innebär en minskning på fyra miljoner.

- De enskilda vägarna i vårt land omfattar 55 000 kilometer väg och 16 000 väglag. Dessutom ska det här finansiera och underhålla specialobjekt som broar. En sådan här minskning är förstås beklämmande och kommer, om den blir av, att påverka skicket på vägarna på landsbygden under flera år fram över, säger Nylund.

Budgetförslaget innehåller skattehöjningar för trafikbränslen på 250 miljoner euro.

Enligt Finansministeriets förslag skulle statsbudgeten öka och för 2020 bli 57 miljarder euro medan budgetunderskottet skulle bli 2,3 miljarder. Finansminister Mika Lintilä påpekade på onsdagen att regeringen Rinne eftersträvar en balanserad budget 2023 och att statsskulden då ska minska i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP).