Ellinor Sundqvist
Ellinor Sundqvist, som är vikarierande jurist på SLC, blir utexaminerad från juridiska fakulteten i september.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Ellinor Sundqvist
vikarierar som SLC:s jurist

Ellinor Sundqvist vikarierar i höst SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin, som är tjänstledig fram till årsskiftet. För Ellinor, som precis har lämnat in sitt examensarbete vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet i Vasa, kom jobbet vid ett mycket lämpligt ögonblick.

– Det var faktiskt min pojkvän Robin Eriksson som tipsade mig om annonsen. Han är jordbrukare och aktiv inom ÖSP och styrelsemedlem i Munsala lokalavdelning. Jag är intresserad av jordbruk eftersom jag kommer från landsbygden och är uppvuxen med mink- och pälsfarm i Vexala i Österbotten, säger Ellinor.

För en nyutexaminerad jurist med intresse för landsbygdsfrågor, är jobbet på SLC utmärkt som en första erfarenhet.

– Jag hade inte alls planerat det här, men det känns jättebra att få prova på något helt nytt. Tidigare har jag jobbat inom bankvärlden på Vasa Andelsbank så för mig är det faktiskt första gången jag bor i Helsingfors, vilket är spännande, säger Ellinor.

Det hon kanske ser mest fram emot i arbetet är att få bistå jordbrukarna med hjälp och råd.

– Det känns bra om man kan hjälpa, så det är bara att ta kontakt.

Ellinor nås på telefon 045-77500887 och via e-post på adressen ellinor.sundqvist@slc.fi.