ÅPF pressar på för högre virkespriser

ÅPF pressar nu på för högre virkespriser åt skogsägarna.

SLC - Grune 1
Finland storsatsar på världens största matmässa

Finland medverkar som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche som öppnar i Berlin i dag. Under onsdagen höll Henrik Creutz från Malmgård i Pernå på att ställa i ordning i den finländska hallen, hall 10. Det är tredje året i rad som Malmgård är med.

SLC - Grune Mats
Nylund i Berlin: Nordligaste jordbrukslandet har mat av toppkvalitet

Finländska råvaror och matproduktionens särdrag, matens spårbarhet och konsumenternas rätt att känna till matens ursprung lyftes fram när arrangörerna för Finlands partnerlandssamarbete presenterade storsatsningen på Grüne Woche i Berlin i dag. SLC:s ordförande Mats Nylund påtalade hur Finlands läge påverkar landets matproduktion.

SLC - Midvinter5
Lokalavdelningar ordnar midvinterfest

Ett en paus på några år är det igen dags för midvinterfesten på Optima i Jakobstad. En fest som riktar sig till ÖSP:s medlemmar i norra Österbotten. Bakom arrangemanget står Pedersöre, Purmo och Esse lokalavdelningar.

SLC - Ossb7
Fortsatt stort intresse för ”Oss bönder emellan”

I år satsar ÖSP på att förbättra jordbrukets image genom effektivare kommunikation utåt. Ett steg i rätt riktning med tanke på att de gröna näringarna ofta utpekas som klimatbovar, konstaterade Mats Nylund på ”Oss bönder emellan” i Närpes.

SLC - Dsc07734
Utökad åländsk maskinpark röjer upp i stormskadade skogar

I Alfrida-stormens spår utökar de åländska skogsentreprenörerna sin maskinpark med tre maskiner. I dagarna kan det också bli klart att en eller två maskiner från Baltikum kommer till Åland för att hjälpa till att få bort stormfällen ur de åländska skogarna.

SLC - Img 5340
Dikning behövs för både skörd och miljö

Dikningar och underhåll av dikena släpar efter. Vi har en iståndsättningsskuld som dessutom accelererar i och med den pågående klimatförändringen. Det är illa för jordbruket men också för miljön, när diken slammar igen. Det leder till översvämningar av åkrarna vid kraftig nederbörd och till att näringsämnen rinner bort från åkern och ut i vattendragen. Det här var diskussionsämne på SLC Nylands träff hos miljöminister Kimmo Tiilikainen (cent) i början av veckan.

Förhöjd utjämningsreservering bör gälla redan nästa år enligt SLC

SLC vill att den förhöjda utjämningsreserveringen gäller redan från och med beskattningsåret 2019. Det säger verksamhetsledare Jonas Laxåback om finansministeriets färska utkast till lagförslag om en förhöjning av utjämningsreserveringen i jordbruksbeskattningen till 25.000 euro. I dag är reserveringen 13.500 euro.

Nytt hörande kring grundvattenområden i Västnyland

Fram till den 31 januari finns NTM-centralens ärende gällande klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå till påseende.

ÅPF vill slippa avgift för virkeslastningen

Ålands Producentförbund vill att landskapsregeringen efter de omfattande stormskadorna i åländska skogar beviljar ett generellt undantag från kravet på trafikanordningsplaner (TA-plan) för lastning och lossning av virke från vägar där landskapet är väghållare. Undantaget bör enligt ÅPF gälla både själva kravet på TA-plan samt kostnaden för planen inklusive de skyltar som krävs för arrangemanget.

Vildsvin skjutet på Åland

Dagen före julafton sköts ett vildsvin i Geta på norra Åland.

SLC - Maveka 1
Markens skick är A och O

​Markens skick och bördighet var den gemensamma nämnaren när olika experter och rådgivare föreläste för de åboländska jordbrukarna i Tuorla i Sankt Karins strax innan jul. Jussi Knaapi (t.v.) och Peter Fritzén var två av föreläsarna.