SLC - Kaustby1
Leppä svarade på frågor om CAP27 i Kaustby

Minskad byråkrati är något som Finland stöder i beredningen av CAP27-reformen. Däremot är landet kritiskt mot de planerade nedskärningarna. Det framkom när Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä drog ut på en informationsturné om reformen.

230 åländska odlare sökte statligt krisstöd

Cirka 230 åländska odlare har ansökt om att få del av det statliga krisstödet efter sommarens torka.

SLC Nylands specialutskott och representanter 2019

SLC Nyland: Nedskärningar drabbar miljöåtgärder inom jordbruket

SLC Nyland ställer sig kritiskt till regeringens beslut att kraftigt skära ner på jordbrukets miljöersättningar. Även regeringens besked om att nya förbindelser eller avtal som gäller miljöersättningar inte ingås 2020 oroar.

SLC - Dsc 1032
Anette Stenman ny spannmålsodlare i Tjärlax

Vid årsskiftet tog Anette Stenman officiellt över det jordbruk som pappan Göran Stenman har drivit sedan 1987. Den 23-åriga Övermalaxbon ska profilera sig som spannmålsproducent med havre som huvudsaklig gröda.

SLC - Betor3
De välkomnar nya sockerbetsodlare i Österbotten

Sockerbetsodlarna Fredrik Ström (till vänster) och Stefan Saaristo välkomnar nya österbottniska odlare som vill ta sig an utmaningen att odla växten ifråga. Behovet av nya odlare är stort, säger de.

I marginalen: Från miljöbov till hjälte

Vi jordbrukare har länge ansetts vara orsaken till många miljöproblem. Mycket har gjorts fel och mycket görs fortfarande fel. Nu har vi vår chans att ändra på det, påpekar Christer Jägerskiöld, vice ordförande för SLC Åboland.

Förbundsrundan februari

Information från medlemsförbunden.

SLC - Geeneration3
ÖSP-kurs: Planera generationsväxlingen i tid

Börja planera i tid och ha en klar målbild. Det är det första steget inför en generationsväxling. Förra veckan hölls kurser i Österbotten och deltagarantalet var som vanligt stort. Håkan, Marianne och Filip Dahlin var några av de som deltog.

SLC: Karhinens rapport måste bli en ny början för jordbruket

Utredningsman Reijo Karhinens rapportträffar mitt i prick. Det bedömer Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC,

Esbo får egen foodhub i februari

Foodhub för närproducerade och ekologiska livsmedel öppnas den 14 februari i anslutning till Huvudstadsregionens återvinningscentral i Knektbro i Esbo. Foodhub handlar om att konsumenter från ett enda ställe kan beställa och hämta säsongsprodukter direkt från producenterna.

Diskutera CAP med minister Leppä 11.2 och 19.2

Kom med på jord- och skogsbruksministeriets informationstillfällen om CAP-reformen och säg din åsikt till minister Jari Leppä samt beredarna.