SLC - Matdebatt 26112018
Hur göra världens bästa matproduktion lönsam?

Ett av inslagen på SLC:s förbundskongress var en debatt om matproduktionens lönsamhet. I debatten deltog Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt, Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen och SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Jonas Laxaback26112018
Hur vill vi utveckla jordbrukspolitiken?

I sin lantbrukspolitiska översikt för kongressdeltagarna på SLC:s förbundskongress i Esbo tangerade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback bland annat budgetrians krispaket, CAP 27 samt lönsamheten nu och i framtiden.

SLC - Fortjansttecken26112018
Förtroendevalda och personal hedrades med SLC:s förtjänsttecken i guld

Sammanlagt 16 personer hedrades under SLC:s förbundskongress med SLC:s förtjänsttecken i guld. Förtjänsttecknet tilldelas av centralstyrelsen till person som genom mångårig verksamhet på ett bestående sätt gagnat lantbruket och härigenom gjort sig förtjänt av de svenska lantbruksproducenternas särskilda aktning.

SLC - Erno Jarvinen
SLC:s kongress: Positivt marknadsläge inom skogsbruket

Det finns ett sug efter virke just nu och på tio år har marknadsläget inom skogsbruket vänt helt och hållet. Det här var budskapet i MTK:s skogsforskningschef Erno Järvinens anförande vid SLC:s kongress.

SLC - Slc Kongress Mats Nylund
Lönsamhet och klimat på tapeten i Nylunds tal till SLC-kongressen

Lönsamhet och reson i debatten kring klimatuppvärmningen var bland SLC-ordföranden Mats Nylunds krav i öppningstalet till kongressen.

SLC - Jari Leppa27112018
Minister Leppä beklagade den dåliga lönsamheten

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) höll ett långt anförande på SLC:s förbundskongress och beklagade bland annat den dåliga lönsamheten på gårdarna.

SLC - Img 3804
Attityder handlar om måndagskänslor, nyfikenhet och jordgubbar

Ungdoms- och kvinnoträffen körde igång redan en dag innan förbundskongressen. Attityder och påverkan stod på agendan. Kommunikationskonsulten Anna Bertills vill få oss att förstå att vi själva är ansvariga för våra attityder och vårt förhållningsätt till livet.

SLC - Slc Fullmaktige Jonas
SLC:s fullmäktige förordar stödpaketet för 2019

SLC:s förbundsfullmäktige beslöt på sitt höstmöte i måndags att förorda förslaget till nationellt stödpaket för nästa år med en kläm om att ersättningen till djurvälfärden inom landsbygdsutvecklingsprogrammet bör prioriteras, detta enligt förslaget från SLC:s styrelse.

SLC - Slc Kongress Thomas Antas
Omgivningen påverkar kraftigt jordbruket i Nyland

Nyland är i många avseenden ett unikt landskap i Finland, sade ordföranden för SLC Nyland Thomas Antas i sitt hälsningstal till kongressen. Det påverkar jord och skogsbrukets förutsättningar i metropollandskapet. Det påverkar också producentrörelsens arbete.

SLC - Slc Kongress Kim Ahlfors
Utmaning att idka jordbruk i Esbo

Det är 24 fyra år sedan det senast var SLC-kongress här, sade ordföranden för Esbo landsbygdsförening Kim Ahlfors i sin hälsning till SLC-kongressen på Korpilampi i Esbo i måndags.

SLC - Slc Fullmaktige Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist vill ha fokus på enklare stöd

Vi ska jobba för att stödvillkoren i den kommande programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas. Men mer pengar kan vi tyvärr inte räkna med. Det sade SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist i sitt öppningstal till fullmäktige på höstmötet i måndags.

SLC - Slc Kongress Jonas Laxaback
Nya förtroendevalda och jordbrukets lönsamhet i fokus sedan senaste kongress

Fjolårets fullmäktigemöte ledde till ett omfattande utbyte av förtroendevalda i SLC:s ledning, påpekade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback i sin genomgång av vad som hänt inom SLC sedan senaste kongress 2015.