Sue Holmstrom 3
ÅPF:s blivande vd Sue Holmström har de senaste nio åren varit lantbruksinspektör vid landskapsregeringens jordbruksbyrå. FOTO: Åländsk center
Jordbruk SLC

Sue Holmström vald till ny vd
för Ålands Producentförbund

Ålands Producentförbund styrelse utsåg i dag agronom Sue Holmström från Saltvik till ny verkställande direktör för Ålands Producentförbund från den 1 november 2019.

Förbundets nuvarande vd Henry Lindström får funktionen som senior rådgivare från 1 november till sista december 2019 då han går i pension.

Sue Holmström är utbildad husdjursagronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala med biologi som huvudämne.

– Min magistersavhandling handlade om hur mjölkkors bröstomfång och mankhöjd korrelerar med mjölkproduktionen. Men det finns ju inte så många jobb inom den sektorn på Åland, påpekar Sue.

I stället har hon skaffat sig en bred erfarenhet från lantbruksförvaltningen på Åland efter att ha tjänstgjort såväl vid Länsstyrelsen på Åland som på Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet ÅMHM.

De senaste nio åren har hon varit lantbruksinspektör på landskapsregeringens näringsavdelnings jordbruksbyrå. I samband med stödansökningar har hon också varit rådgivare vid Ålands Hushållningssällskap.

Viktigt föra fram jordbrukares åsikter

Är det enligt din erfarenhet som lantbruksinspektör lätt för ÅPF:s vd och ÅPF i allmänhet att påverka jordbruksbyråns tjänstemän?

– Det finns en utmaning i att påverka, men har man bra argument från jordbrukarnas sida ska man självklart föra fram dem.

Sue Holmström är varken uppvuxen på bondgård eller har något eget jordbruk vid sidan om.

– Men jag har alltid varit intresserad av lantbruk och därför valde jag att studera till agronom.

Hon vill inte på förhand peka ut några speciella tyngdpunktsområden för det nya jobbet inom ÅPF.

– Jag har förstås idéer och tankar, men vill först tillsammans med Henry Lindström bekanta mig närmare med jobbet och vad som är på gång.

ÅPF:s styrelse framhåller i ett pressmeddelande att Sue Holmström genom sin arbetslivserfarenhet har skaffat  sig ett brett kontaktnät såväl inom myndigheter som till lantbrukare och livsmedelsföretag.

– Hon är även väl insatt i lagar och förordningar både på EU-nivå och gällande åländsk lagstiftningsbehörighet, påpekar ÅPF:s viceordförande som ledde rekryteringsgruppens arbete.

Arbetsgruppen var enig i sitt förslag att Sue Holmström skulle bli ny vd.