Svfkontor4
Thomas Ekman, fullmäktigeledamot i SVF Österbotten, är kritisk mot processen kring styrelsens beslut att stänga kontoren i Pörtom och Övermark. Vi har inte fått någon information alls och har inte kunnat påverka, säger han. Men verksamhetsledare Jan Slotte menar att fullmäktige tidigare har beslutat att stänga kontor med få anställda.
Skogsbruk SLC

SVF Österbotten stänger kontor
i Pörtom och Övermark

Förra veckans måndag beslöt Skogsvårdsföreningen Österbottens styrelse att stänga kontoren i Pörtom och Övermark. Fullmäktigeledamöterna Thomas Ekman och Kristian Bengts är kritiska till beslutet. Vi har inte haft några påverkningsmöjligheter, säger de.

– Det finns många markägare här i området som nu kommer att bli besvikna. I synnerhet äldre markägare har värdesatt närheten och tillgängligheten till servicen.

Så kommenterar Thomas Ekman SVF Österbottens styrelses beslut i måndags att stänga kontoren i Pörtom och Övermark. Ekman från Pörtom är invald i SVF Österbottens fullmäktige och riktar stark kritik mot styrelsen att han och de övriga ledamöterna inte har haft några påverkningsmöjligheter.

– I höstas började vi höra om att det här är på gång via rykten och omvägar. Men föreningens fullmäktige har inte fått någon information alls från styrelsen om att de har planer på att lägga ner kontoren här, säger Ekman, som upplever att hans påverkningsmöjligheter som fullmäktigeledamot är begränsade.

– Jag ställde mig till förfogande som kandidat i tron att jag kan påverka, men nu har jag märkt att så inte är fallet. De skogsägare som har röstat på mig har också levt i tron att de kan påverka via mig så det känns surt, fortsätter han.

Bristfällig kommunikation

Kristian Bengts, fullmäktigeledamot från Övermark, håller med om att kommunikationen inte har varit den han hoppats på.

– Kontoret i Övermark är kanske inte det mest ändamålsenliga och arbetets karaktär har ändrats. Så att medlemmarna kanske inte besöker kontoret på samma sätt som förr i och med att en del av arbetet sköts digitalt eller per telefon. Men jag hade gärna sett att styrelsen diskuterat det här med fullmäktige. Varför har man annars lokal representation?

– Det kan vara ett operativt beslut, men kommunikationen är ändå inte riktigt den som jag hade hoppats på, säger Bengts.

Ekman är medveten om att det pågår en centralisering av funktioner i dagens samhälle.

– Men det som jag kritiserar mest är processen, hur den här förvaltningen fungerar. Det finns fortfarande många markägare här och jag anser att servicen ska vara nära där medlemmarna finns. Beslutet tror jag kan leda till att färre markägare i det här området betalar medlemsavgiften.

Inget konstigt med beslutet

Jan Slotte, verksamhetsledare för SVF Österbotten, ser inte beslutet som konstigt. Enligt honom har föreningens fullmäktige fastställt en strategi som eftersträvar att de lokala kontoren ska ha två eller flera anställda.

– Nu verkställer styrelsen fullmäktiges beslut så jag skriver inte under påståendet att fullmäktige inte kan påverka. Vi har stegvist sett över vårt kontorsnät så det är inte fråga om något drastiskt beslut, säger Slotte.

Det är i synnerhet ur personalsynvinkel som större kontor är att föredra, menar han.

– Ingen av våra anställda vill sitta ensamma på ett kontor utan det är viktigt att få stöd av varandra och ha ändamålsenliga utrymmen. Den verksamhet som blir kvar på de övriga kontoren effektiveras i så hög grad som möjligt så att vi också i fortsättningen kan erbjuda fullgod service.

Enligt Slotte har inte tidigare nedläggningar av lokala kontor bidragit till en medlemsflykt på orten. Han tror således att stängningarna av kontoren i Pörtom och Övermark inte bidrar till att markägare på de orterna väljer att låta bli att betala medlemsavgiften.

– Tidigare nedläggningar har inte bidragit till någon rörelse i medlemsantalet på de orter som drabbats. Vårt mål är att erbjuda så bra service som möjligt och det gör att kontorsnätet kan ändra eftersom vi måste leva i nuet, säger han.