Dsc07809
Det var praktiskt taget fullsatt i kongresshuset Alandica när den åländska skogsbranschen informerade om åtgärderna efter nyårsstormen Alfrida.
Skogsbruk SLC Marknad

En miljon kubikmeter
skadat i de åländska skogarna

Vid skogsbranschens välbesökta informationsmöte i kongresscentret Alandica i Mariehamn förra torsdagen konstaterade Ålands Skogsvårdsförenings verksamhetsledare Torbjörn Björkman att stormen Alfrida/Aapeli kan ha vållat skador för en miljon kubikmeter i de åländska skogarna.

Skogsbruksingenjör Georg Blomqvist från Lemland menade att skadornas omfattning kan vara ännu större. På basen av skadorna i hans egen skog hade han räknat ut att det kan finnas 1,5 miljoner kubikmeter stormskadad skog på Åland.

Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom såg den stora uppslutningen till mötet som ett sorgligt besked om hur många skogsägare som drabbats. Men han påpekade också att den åländska skogssektorns maskinpark redan byggts ut och att Ålands Skogsindustrier i år kan ta emot ca 300.000 kubikmeter till sina anläggningar i Godby och Jomala Önningeby. Det är nästan 50 procent mera än de senaste årens normala årsavverkning på Åland.

Också virkesuppköparen Kennet Berndtsson från företaget SkogAx, som samarbetar med Stora Enso i Finland, förklarade att Åland kan få hjälp bortifrån med skogsmaskiner för avverkningar efter stormen.

Alfrida har inte påverkat världsmarknadspriserna

Joakim Blom påpekade också att avsättningsmöjligheterna är goda eftersom stormen Alfrida med skador för ca 2 miljoner kubikmeter i Norden inte påverkat världsmarknadspriserna på samma sätt som stormen Gudrun år 2005, när stormskadorna beräknades till hela 75 miljoner kubikmeter.

Landskapsforstmästare Mikael Sandvik från landskapets skogsbruksbyrå informerade om de förenklingar för avverkningar som landskapsregeringen redan beslutat om och som LF berättade om förra fredagen.

Landskapets utbildnings- och kulturavdelning har snabbt låtit trycka en broschyr med råd och anvisningar om röjningar vid fasta fornlämningar. För närmare anvisningar kan skogsägarna kontakta kulturbyråns vikarierande antikvarie Freya Roe.

Kartläggning hjälper för skogsavverkning

Från flera håll betonades att skogsägarna måste vara mycket försiktiga och helst jobba två och två med röjningsarbete efter stormen. 

Både Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags skadevärderare Henrik Beckman och Joakim Blom påpekade att skogsägarna kan hjälpa till inför röjningsarbetet med att markera stormskadade områden på kartor och se till att råstenar är synliga.

Skogsvårdsföreningens ordförande Jan Salmén ville veta om stormen Alfrida kan ses som en naturkatastrof. Ålands miljö- och näringsminister Camilla Gunell konstaterar att Åland drabbades värst i Finland både av sommarens torka och av stormen Alfrida och att dessa tillsammans kanske kan ses som en naturkatastrof.

Problemet är att det inte finns någon definition av begreppet naturkatastrof, som enligt självstyrelselagen kan berättiga Åland till ekonomisk hjälp av staten.

Efterlyser smidigare beskattningsregler

Jan Salmén som företräder ca 2.100 medlemmar i Ålands Skogsvårdsförening skulle också gärna se att de finländska skogsägarna skulle få möjlighet till ett särskilt skogskonto, där de skattefritt kan spara skogsinkomster för kommande röjningar och andra utgifter.

Georg Blomqvist menade att skogsbeskattningen inte är något problem, eftersom det är fråga om en kapitalskatt som inte är progressiv.

Men fastighetsmäklaren Sven-Olof Karlsson påpekade att skogsbeskattningen delvis är progressiv eftersom skatten är 4 procent högre när skogsintäkterna överstiger 30.000 euro under 2019.