SLC - Skogsstod Arkiv
Stöden till skogsbruket skulle kunna grunda sig på De minimis-förordningen

Enligt Naturresursinstitutet Lukes utredning skulle stöden till skogsbruket på 2020-talet kunna grunda sig nästan helt på Europeiska kommissionens De minimis-förordning. Detta skulle öka flexibiliteten i beviljandet av stöden och underlätta administrationen av dessa.

SLC - Virkesmatning 1 A
Noggrann virkesmätning är en fördel för alla parter

​Lagen ställer minimikrav på virkesmätningen. En lyckad virkesaffär garanteras av tydliga avtal och tillit mellan köpare och säljare.

SLC - Dsc 0267
Godbysågens utbyggda kombiverk höjer kapaciteten minst tjugo procent

Ålands SkogsIndustrier Ab har byggt ut kombiverket för virkessortering vid sågen i Godby så att produktionskapaciteten ökat med tjugo procent. Numera vill nästan alla kunder ha virkespaket där alla bräder eller plankor är lika långa, säger produktionschefen Daniel Sundblom.

SLC - Hylobius 02 Claes Hellqvist
Kloningsmetod kan ge mer motståndskraftiga plantor

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk kan nu visa att granplantor som förökats med kloningsmetoden somatisk embryogenes är bättre på att stå emot angrepp från snytbaggar än plantor som odlats fram på traditionellt sätt.

SLC - Pihtojen Korotauti Sivulle
Ädelgranskräfta har nu hittats i Finland

På sommaren 2018 bekräftade Naturresurscentralen (Luke) den första upptäckten av ädelgranskräfta i Mustila arboretum på ädelgranar, som hade haft symtom sedan 1980-talet. På sensommaren 2018 hittade Livsmedelssäkerhetsverket Evira sjukdomen även i Helsingfors.

SLC - Timmerbilar Webb
Superlånga timmerbilar blir vanligare på vägarna

Långa och tunga fordonskombinationer är ingen ovanlighet längre på de finländska vägarna. I dag rullar redan femtio så kallade HCT-bilar med dispens från Trafi.

Ledare: Södra skogsreviret bör gå in på Kimitoön​​

Fullmäktige för Kimitonejdens skogsvårdsförening har efter ett möte förra veckan beslutat att för sin del godkänna ett intentionsavtal om en fusion med Södra skogsreviret. Revirets fullmäktige tar ställning på tisdag. I fall det blir ett positivt beslut kan Kimitonejdens fullmäktige godkänna fusionen följande dag och samtidigt besluta om att upplösa föreningen. Revirets styrelse förordar ett godkännande, villkoren är dock att reviret inte behöver ta på sig skulder eller övriga förpliktelser.

SLC - Kristel Nybondas
Inkomstregistret införs den första januari

Det nya inkomstregistret tas i bruk den första januari 2019. Registret är en nationell, elektronisk databas för inkomstuppgifter. Arbetsgivare ska från och med 1.1.2019 lämna uppgifter om utbetalda förvärvsinkomster till inkomstregistret inom fem dagar från lönedagen, det vill säga då lönen är på arbetstagarens konto.

Förbundsrundan December

SLC - Klimatwebb
Klimatkonferensen startade i Katowice

FN:s klimatkonferens COP24 startade på måndagen i Polen. Politiker från hela världen försöker under två veckors tid överlägga hur den globala uppvärmningen kan stävjas.

Ett aktivt skogsbruk motar klimatförändringen

​Skogsbruket spelar en viktig roll för att motarbeta klimatförändringen, betonar tio organisationer inom den europeiska skogssektorn inför klimatkonferensen COP24.

Regeringen föreslår ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och samma gång elektroniskt ansöka om tillstånd hos flera myndigheter.