Skogsbruk SLC

ÅPF pressar på
för högre virkespriser

Virkespriserna som betalas till åländska skogsägare är enligt Ålands Producentförbunds skogs- och energiutskott ”anmärkningsvärt låga jämfört med omkringliggande områden”.

En förklaring har varit att de volymer som bjuds ut är små, men efter stormen Alfrida som orsakade väldiga stora skador på de åländska skogarna kommer avverkningsmängderna nu att bli mycket större än tidigare.

I ett brev till de åländska virkesuppköparna Ålands Skogsindustrier Ab och SkogAx konstaterar skogs- och ekonomiutskottet att efterfrågan på virke nu är god och att stormen Alfrida trots allt inte drabbade Ålands närområden i någon större omfattning.

– Nu om någonsin är läget därför sådant att inte bara skogsbolagen utan även skogsägarna måste få del av konkurrenskraftiga priser, skriver ÅPF:s vd Henry Lindström som är skogs- och energiutskottets sekreterare.