SLC - Honungsvaxter
Definitionen på aktiva jordbrukare lättas och honungsväxter godkänns som ekologisk areal i förgröningsstödet

Regeringen har överlämnat en proposition med ett lagförslag där definitionen av aktiva jordbrukare ändras så att den så kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas från och med 2019. Samtidigt meddelar jord- och skogsbruksministeriet att en ny trädestyp, nämligen mark i träda med honungsväxter, ska godkännas som areal med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet från och med 2019. Målet med den ekologiska arealen är att naturens mångfald ska bevaras och förbättras.

SLC - Kolumnen Hallfors Webb
Kommentaren: Skog må icke skövlas

Det man ska komma ihåg är att skogsägarna inte ensamma kan vara de enda som offrar sitt levebröd för att stävja klimatförändringen, utan bördan måste jämnas ut bland befolkningen, skriver Christoffer Hällfors i sin kolumn.

SLC - Kongressen 1 A Webb
Viktigt att många skogsägare deltar i SLC:s kongress

Det är viktigt att många medlemmar som är skogsägare är med på SLC:s kongress i november. Bo-Gustav af Hällström deltar för första gången.

Ny områdesinstruktör för skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbottens verksamhet utvidgas och för att utveckla verksamheten har nuvarande skogsvårdsinstruktör Anders Hjortman övergått till andra uppgifter.

Rätt bra start på årets virkeshandel

Efterfrågan på industrins slutprodukter är mycket god och virkeshandeln i Finland livlig. Håller trenden i sig?

SLC - Storaenso Webb
Konkurrens drev upp virkespriserna på Åland

Det nystartade enmansföretaget SkogAx som samarbetar med Stora Enso i Finland har skapat ny konkurrens på den åländska virkesmarknaden.

SLC - Vitsvanshjortar Webb
Fyra röster om hjortdjuren i Åboland

​ På SLC Åbolands område debatteras hjortdjursbeståndets storlek och viltskadorna. Fyra åbolänningar berättar sin syn på hjortdjursfrågan.

​Rekordmängd jaktlicenser på vitsvanshjort i Egentliga Finland

Finlands viltcentral har beviljat ett rekordstort antal jaktlicenser på vitsvanshjort i Egentliga Finland, 12.667 stycken.

SLC - Viltskador 2 A Webb
Få har ansökt om ersättning för hjortdjursskador i Västra Nyland

Det har blivit lättare att få ersättning för hjortdjursskador i skogen, men det har inte synts som en ökning i mängden ansökningar i Västra Nyland, säger skogsrådgivare Ragnar Höckerstedt.

SLC - Jaaakt10 Webb
Varg hämmar älgjakten i Pörtom

Älgskadorna i Pörtom har varit relativt stora de senaste åren. Älgstammen bör minskas men tyvärr hamnar jägarna att undvika en del av områden med mycket älg. Orsaken skrivs vargar.

SLC - Torka 2 Webb
Särskilt utmanande förhållanden för vårens planteringar

Den exceptionellt torra våren och sommaren har varit utmanande för de plantor som planterades i våras.

SLC - Lappland 1 Webb
Skogen i Lappland växer allt bättre

Bjarne Andersson tog chansen att vara med på en gruppresa i Lappland med skogsbruk som huvudtema. Under fem dagar i september fick resenärerna bekanta sig med skogsbrukets utmaningar norr om polcirkeln.