SLC - Pesonen26102018
”Matsektorn måste satsa på kommunikation”

– De stora frågorna förenar oss alla i EU. Vi har att tampas med både en ökande befolkningstillväxt och en ökande förväntan på levnadsstandarden. Alla vill ha mer och bättre, sade Copa-Cogecas generalseketerare Pekka Pesonen i sitt anförande på Agronomförbundets medlemsseminarium på Restaurang Pörssi i Helsingfors.

SLC - Peter Girtz Carlsen Arla
Hård Brexit blir svår nöt för Arla

De låsta förhandlingarna om Brexit och risken för en hård gräns mellan Storbritannien och EU artar sig till en ödesfråga för Arla och EU:s mejerisektor. I jämförelse är det ryska embargot från 2014 bara småsaker, befarar Arlas europachef Peter Giørtz-Carlsen.

SLC - Arktiskmat
Arktisk mat och rätt attityd ska främja finsk export

Att framhäva det arktiska och våga tro på sin produkt har visat sig fungera för finländska företag på exportmarknaden. Anu Reinikainen och Jaana Kotro från Naturresursinstitutet Luke har lång erfarenhet av vad som gör arktisk matproduktion speciell.

SLC - Baeverdamm Lindesberg
Våtmark skapad av bäver har större biologisk mångfald

Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så.

Danmarks mjölkkor producerar mest i EU

I förhållande till resten av EU producerar Danmarks mjölkkor den största mjölkmängden i EU per djur. Det framgår av statistik från Eurostat. Men finländska och svenska kor håller sig också väl framme.

SLC - Stefan Borgman
Stefan Borgman är ordförande för skogsexperternas fackförbund

Skogsbranschens Experters representantskap valde förra veckans torsdag skogsbruksingenjör Stefan Borgman till sin nya ordförande för en tre års period. Ordförandeskapet är ett heltidsjobb, vilket innebär, att Stefan kommer att sluta som SLC:s skogsombudsman och som utvecklingschef på Södra skogsreviret. Stefan Borgman efterträder forstrådet Håkan Nystrand som varit ordförande för METO sedan 2000.

SLC - Hakan Nystrand
IPCC:s rapport positiv om skogen enligt Håkan Nystrand

Den nyss avgångne ordföranden för skogsexperternas förbund, METO, forstrådet Håkan Nystrand, förundrar sig över diskussionen i Finland om skogarnas och skogsbrukets roll i den mellanstatliga klimatpanelens (IPCC) specialrapport som publicerades den 8 oktober. – Då det gäller skogarna och de förnybara naturresurserna är IPCC:s rapport mycket positiv och den klara texten kräver nog inga kompletterande tolkningar. Rapporten lyfter på flera punkter upp skogarnas och träets roll som kolsänka, förnybar ersättare av fossila bränslen och som en viktig faktor i regionernas välmående.

SLC - Radgivardagarna1
Mats Nylund på rådgivardagarna i Åbo: ”Redan nu står 20.000 gårdar för över 90 procent av produktionen”

I slutet av oktober ordnades rådgivardagarna i Åbo. Vartannat år samlar dagarna dem som jobbar med lantbruksrådgivning på svenska i Finland.

SLC - Yosa Kaurajuomat
Fazer Yosa går ut i Norden med havrebaserade produkter

Fazer Yosa siktar på att möblera om de nordiska marknaderna för havrebaserad veganmat. I Danmark kommer Fazer att konkurrera med tunga företag som norska Orkla-ägda Naturli Foods och svenska Oatly.

SLC - Kuva 43655
Skärpta säkerhetskrav för vedklyvar – felaktig användning ofta orsak till olyckor

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakade under sommaren vedklyvarnas säkerhet eftersom användningen av dem leder till tiotals allvarliga olyckor varje år. I sitt övervakningsprojekt utredde Tukes också säkerheten hos vedklyvar av sju modeller. I den kinetiska snabbvedklyven konstaterades allvarliga säkerhetsbrister.

Kalhyggesfritt skogsbruk blir vanligare i framtiden

Skogsbruk med olikåldriga trädbestånd vinner sakta men säkert mark i de privatägda skogarna. I största delen av landets privatskogar gör man ändå traditionella gallringar och slutavverkningar.

Högre stöd för Leaderprojekt på Åland

Landskapsregeringen har godkänt Lokalkraft Leader Ålands nya utvecklingsstrategi som ger möjlighet att finansiera projekt enbart med stödpengar och talkoarbete.