USDA eftersträvar dialog om nya förädlingsmetoder

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA ställer sig positiv till gensaxen. Ministeriet betonar vikten av att konsumenterna lär sig skilja mellan gensaxen och konventionell GMO. Ministeriet eftersträvar därför en dialog om de nya metoderna.

SLC - Dsc 1134
Max Schulman siktar på en plats i Europaparlamentet

Lojojordbrukaren, lobbyisten och MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman ställer upp som kandidat i EU-valet för Svenska folkpartiet.

SLC - Spets13
Första i världen att odla spetspaprika vintertid

I vinter kommer finländska konsumenter att kunna köpa inhemsk spetspaprika. Det är första gången som spetspaprika odlas vintertid. Bakom den unika satsningen står bröderna Patrik och Tommy Sigg i Närpes.

Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

SLC - Dran Semi 1
Klimatförändringen påverkar jordbruket: ”Alla måste anpassa sig”

Klimatförändringen är ett faktum och någonting måste göras omedelbart anser sakkunniga inom området.

Arla mjölkar GMO-fritt i Tyskland och Benelux

Arlas mjölkleverantörer i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg måste senast nästa år växla till GMO-fritt foder. Bönder som inte följer reglerna får inte längre leverera mjölk till koncernen.

Glyfosatdomen sänktes i rättegången mot Bayer

En domstol i USA har sänkt det skadestånd som Bayer-ägda Monsanto måste betala till en cancersjuk skolvaktmästare i USA. Skadeståndet sänktes från 289 miljoner dollar till 78 miljoner dollar. Om offret accepterar, får domen inte överklagas.

HKScan lanserar utbildning för unga producenter

HKScan lanserar en utbildning för unga producenter, Next Generation. Utbildningens syfte är att säkerställa generationsförändringar på gårdarna och trygga konkurrenskraften för inhemsk produktion också i framtiden.

SLC - P033254002701 686765
Första CAP-utlåtandet från en EU-institution är klart

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) uttalande om CAP motsvarar långt de finländska jordbruksorganisationernas åsikter, säger Simo Tiainen från MTK. Tiainen är representant för MTK och SLC i EESK.

SLC - Hielm Dsc 3672
Lagförslaget om köttets ursprungsmärkning tillbaka till EU-kommissionen

Beredningen av förslaget till förordning om köttets ursprungsmärkning i storkök går vidare. Den nationella och tidsbundna förordningen skulle innebära obligatorisk ursprungsmärkning av kött i offentliga kök och restauranger.

Höjd punktskatt drabbar inhemsk frukt- och bärsaft

Ämnar regeringen vidta några åtgärder för att separera naturligt framställd frukt- och bärsaft från övriga läskedrycker i beskattningen? Den frågan ställer riksdagsledamöterna Mats Löfström, Thomas Blomqvist och Mats Nylund från svenska riksdagsgruppen i ett skriftligt spörsmål till regeringen. – Naturligt framställda livsmedelsprodukter är en nordisk specialitet, och inhemska producenter av frukt- och bärsaft skulle få ett kännbart stöd om de blev befriade från punktbeskattningen, heter det i motiveringarna till spörsmålet.

SLC - Dsc 1098
Nyländska bönder mådde bra i Borgå

I måndags träffades nyländska lantbrukare på Haiko gård i Borgå för att slappna av och njuta av god mat och bad. Ett viktigt tema under dagen var välbefinnande och vikten av goda relationer. Susann Rabb och Lili-Ann Junell Kousa vet hur viktigt det är att ha relationerna i skick.