SLC - Michael Gove
Brittiska direktstöden ska avskaffas efter Brexit

De brittiska jordbruksstöden ska fortsätta två år efter Brexit men sedan blir det stopp. Miljö- och matministern Michael Gove vill ersätta de nuvarande direktstöden med ett system av miljöstöd under en övergångsperiod fram till 2027.

SLC - Skargardsfest
Skärgårdens skördefest lockade folk trots regnskurar

Skärgårdens skördefest arrangerades den 14-16 september för elfte gången. Skördefesten består av flera olika programnummer och evenemang på olika platser i Åbolands skärgård. Andra året i rad arrangerades Fiskrökningens FM på Kyrkbacken i Nagu.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska få en stark roll

Handeln med livsmedel kommer att övervakas av en livsmedelsmarknadsombudsman, föreslår regeringen i en proposition om ny livsmedelsmarknadslag.

SLC - Skogsmassa
ÖSP deltog i minimässa i Vasa

Under helgen hölls skogsmässan Välfärd från skogen i köpcentret Rewell Center i Vasa. Fredrik Grannas, Anders Lillandt och Niclas Sjöskog från ÖSP var på plats.

Antti-Jussi Oikarinen blir Livsmedelsverkets generaldirektör

Regeringen har utnämnt agr.o.forstmag. Antti-Jussi Oikarinen till ny generaldirektör för Livsmedelsverket som inleder verksamheten vid ingången av år 2019. Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman och blir en ny myndighet, Livsmedelsverket.

Förlängning för sänkt dröjsmålsränta för lantbruksföretagarnas försäkringspremier

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även i fortsättningen är fyra procent.

SLC - Mangs Foto Mona Salama
Matmarknaden på Mangs gård lockar med lokala produkter

Matmarknaden på Mangs gård, som i år ordnas för nionde gången på lantgården i Solberg i Ingå, är känd för sin fina stämning och lockar årligen omkring 4.000-6.000 besökare.

Höstanmälan kan skickas in fr.o.m. 12.9

Höstanmälan för miljöersättning kan lämnas in i Vipu-tjänsten på webben från och med onsdag 12.9.

SLC - Skordefest
Uppdukat för åländsk skördefest

Uppe på höskullan i bakgrunden har Christer Karlsson och Britt-Marie Sundqvist både gårdscafé och ett litet gårdsmuseum. Till höger i bildkanten gårdens potatisupptagare av 50-talsmodell, som Christer passat på att plocka fram inför Skördefesten.

SLC - Investeringsstod 2 A
Gott om ansökningar om investeringsstöd i år

I år har det skett en ökning i ansökningarna för investeringsstöd jämfört med fjolåret. Något stort uppsving kan man inte tala om, men läget ser lite bättre ut än vad man kanske kunde förvänta sig efter några svåra år.

SLC - Kolumnen 1
Kommentaren: Målet är noll arbetsolyckor även vid ladugårdsbygget

I lantbruksbyggandet har projektens storlek och byggtekniska svårighetsgrad ökat anmärkningsvärt. Det här har också betytt att man övergått från traditionellt byggande i egen regi till att låta uppföra byggnader, skriver forskare vid Naturresursinstiutet Maarit Hellstedt, forskare vid Naturresursinstitutet. Att fungera som byggherre förutsätter utöver mången annan uppgift även att man ansvarar för arbetarskyddsfrågor.

SLC - Stubb 1
Stubb Lantbruk satsar på djurens välfärd

Lotta Stubb driver, tillsammans med sin make Daniel och hans bror Simon, Stubb Lantbruk i Esse. Djurens välfärd prioriterades redan i planeringsskedet av den nya mjölkanläggningen. Här får djuren vila skönt på vattenbäddar när de inte mjölkar.