Taket för nationellt stöd av mindre betydelse till jordbrukssektorn höjs

Europeiska kommissionen godkände i slutet av februari nya regler för stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Ändringen trädde i kraft den 14 mars och gör det möjligt att betala ett större gårdsspecifikt stöd till jordbrukarna utan ett tillstånd från kommissionen.

Finland fick sin första producentorganisation inom fårbranschen

Lounais-Suomen Lampurit ry har blivit godkänd som producentorganisation, meddelar Livsmedelsverket. Lounais-Suomen Lampurit ry är Finlands första producentorganisation inom branschen för får- och getkött.

SLC - Norrback
Norrback orolig över samhällsutvecklingen – ställer upp i riksdagsvalet

Trump i väster och Putin i öst. Och en nationalistisk våg som sköljer igenom Europa. Den samhällsutvecklingen oroar Anders Norrback. Till den grad att han ställer upp som kandidat för SFP i riksdagsvalet.

Spannmålsskörden 2018 var den minsta på 26 år

Spannmålsskörden 2018 uppgick till 2,7 miljarder kilo, vilket var den minsta skörden under 2000-talet, meddelar Naturresursinstitutet.

SLC - Danish Crown Pakkeri
Danish Crown går i täten för klimatneutralt griskött

Den danska slakterikoncernen Danish Crown siktar på att bli världens ledande producent av klimatvänligt kött. Målet är att halvera klimatavtrycket för griskött före 2030. Fram till 2050 ska hela värdekedjan vara klimatneutral.

SLC - Kolumn Graf
Kommentaren: Marknadsutsikter inför kommande spannmålssäsong

Den gångna skördesäsongens torka både i Finland, speciellt Nordeuropa men också globalt, har påverkat prisutvecklingen i Finland på ett gynnsamt sätt under det pågående spannmålsåret 2018/19. Hur ser då marknadsutsikterna ut inför kommande säsong 2019/20? frågar sig SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

SLC - Utsade 2 B
Det blir brist på utsäde i år

Det blir brist på utsäde i år. Det säger flera försäljare i Österbotten. Orsaken är fjolårets torra sommar och värst är situationen på ekosidan. Ekologiska vallfrön blir en utmaning att få, säger Jan Käldman som har egna kontraktsodlingar och förpackar utsäde.

Ny elektronisk tjänst för utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder

Livsmedelsverket öppnade 11 mars den nys elektroniska tjänsten Touko utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder. Touko-tjänsten gör kommunikationen mellan kunderna och Livsmedelsverket snabbare.

Valios vallblandning ska binda kol

Valio har utvecklat en utsädesblandning för vall som ska förbättra kolbindningen i marken, skriver företaget i ett pressmeddelande. Utvecklingsprojektet är en del av Valios satsningar på att göra mjölkkedjan kolneutral.

SLC - Riesinger Webb
Hur skapa en möjligast bördig mark?

Marginalerna för lönsamhet blir allt mindre, vilket innebär att åkrar som är bördiga och ger höga och jämna skördar blir allt viktigare, både inom konventionell och ekologisk odling.

SLC - Markomask 2 Webben
Anders Abrahamsson odlar plöjningsfritt

Spannmålsodlaren Anders Abrahamsson, som odlar Kullas gård i Kimito i nionde generationen, tog över gården för fyra år sedan och började i samma veva med grönsaksodling vid sidan av spannmålsodlingen.

SLC - Rege1
Mellangrödor är pengar på banken

Lösningen på klimatkrisen finns i marken. Bönder och kor är de som bäst kan lösa de utmaningar vi står inför enligt Martin Beck, odlingsrådgivare och agrolog. Genom att öka humuslagrets tjocklek kan vi binda stora mängder kol i marken. Kolet tas från luften och därför minskar mängden koldioxid i atmosfären.