SLC - Dsc 1386
Räddningsverket utför brandsyn av torkar i Västnyland

Brandinspektör Jari Sopen-Luoma på Västra Nylands Räddningsverk spenderar mer tid i spannmålstorkar än de flesta bönder. Åtminstone så här års.

SLC - Dsc 1348
Klimatfrågor på ProAgria ÖSL:s agenda

Pro Agria ÖSL siktar på att tackla klimatfrågor på bred front, öka profilen inom försäljning och aktivera samarbetet med olika företag under det kommande verksamhetsåret.

Mejerinoteringarna håller kursen på GDT

Noteringarna på den nyazeeländska mejeriplattformen Global Dairy Trade fortsatte att stiga på den senaste auktionen strax före påsken.

SLC - Dsc 0571
Lyckad skörd och högre priser förutsättning för lönsamt resultat

Under senaste växtperiod hade torkan en märkbar påverkan på skördemängderna, som stannade på mellan 30 och 50 procent av medelskördarna. Men trots torkans negativa påverkan lyckades de gårdar som kom nära medelskörd ändå nå ett gott ekonomiskt resultat. Det berodde på det stigande priset på spannmål i kombination med lägre produktions- och torkinsatser som en följd av torkan. Betydelsen av markens växtskick och åkrarnas vattenhushållning blev speciellt stora efter det andra året i rad med en vädermässigt utmanande odlingssäsong. Det här framkommer av Pro Agrias resultat för växtproduktionen 2018.

SLC - Pellervodagen 1
Slagkraftig andelsverksamhet temat för Pellervodagen

Pellervodagen samlade andelsfolket för tjugonde gången den tionde april i Helsingfors. I sitt tal tog Ilkka Uusitalo, ordförande för Pellervos förvaltningsråd, fasta på osäkerheten inför Brexit, riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet.

Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Folktinget

SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Svenska Finlands folkting. Folktingets nuvarande ordförande Thomas Blomqvist har meddelat att han inte ställer upp för omval.

SLC - Lars Bjorklof
Finlands svenska andelsförbund fyller hundra år

Finlands svenska andelsförbund grundades i Vasa 1919, men det fanns andelslag före det. Det kan andelsförbundets ordförande Lars Björklöf berätta när han öppnar det hundraåriga förbundets ordinarie årsmöte tidigare den här månaden i Helsingfors. Exempel är mejeriet i Kronoby och Labor i Nyland.

Tilasiemen växer med ett nytt packeri

Tilasiemenkedjan växer med ytterligare ett packeri i och med att Ylistaron Maataloustarvike Oy ansluter sig som medlem.

HK Scan balanserar ekonomin

HKScan delar inte ut några dividender för år 2018. Det beslutades på den ordinarie bolagsstämman som hölls den 11 april i Åbo.

USA-soja skeppas i mängder in i EU

Sedan juli 2018 har EU-importen av soja från USA ökat med hela 121 procent till cirka 8,2 miljoner ton.

SLC - Niclas Sjoskog
Nu siktar Niclas Sjöskog på EU-valet

Mjölkproducenten Niclas Sjöskog från Purmo i Pedersöre som kom på femteplats bland SFP:s riksdagskandidater i Vasa valkrets, siktar nu mot Bryssel och ställer upp i EU-valet.

SLC - P040104 346532
EU håller jordbruket utanför USA-handelsavtal

Trots konflikten mellan Airbus och Boeing försöker EU sjösätta ett nytt handelsavtal med USA. Kommissionen eftersträvar ett snabbt resultat då tiden är knapp. Men jordbruket lämnas utanför samtalen, lovar handelskommissionär Cecilia Malmström.