SLC - Clt Examen Webb
Examensarbete utvärderar CLT ur miljöperspektiv

CLT har marknadsförts som ett miljövänligt byggmaterial. Wilma Lapiolahti undersökte om påståendet stämmer.

SLC - Stocklador 2 C Webb
Stocklador till heders på Bergö

På åkrar och ängar syns inte många hölador idag. På Bergö i Malax finns dock både nya och bevarade stock- och brädlador.

SLC - Naverslojd 1 B Webb
Viktigt för Ing-Marie att näverslöjden lever vidare

Hantverk i alla former har alltid legat Ing-Marie Mannil varmt om hjärtat. Men kanske är det ändå näverslöjden – som hon undervisat i sedan 1984 – som har lagt beslag på den största delen av hennes hantverkarhjärta.

SLC - Recept 1 Okt2018
Recept med svamp och vilt

Fyra recept med höstsmak.

SLC - Tok Skogsprotest
Skogsprotest

Ledare: ”Våra skogar” måste också vårdas

I sitt ställningstagande vill våra skogsvänner förbjuda kalhyggen, men nu begränsar man sig inte till de statsägda skogarna så som tidigare, utan det heter ”kalhyggen bör tillåtas bara i vissa fall, såsom vid angrepp av rotröta i skogar med endast ett trädslag.” Och inte nog med det, utan: ”Statsstöden för iståndsättning av diken, skogsplantering på öppna ytor och skötsel av ungskog bör upphöra”.

SLC - Calyxt Soy
Genklippt sojaböna är genteknikfri i USA

USA-företaget Calyxt har färdigställt en ny sojaböna som är späckad med hälsosamma fettsyror. Sojan lanseras snart på marknaden som ingrediens i matolja, salladsdressing och snackbitar. Sorten har utvecklats med gensax och får odlas utan specialtillstånd.

USDA eftersträvar dialog om nya förädlingsmetoder

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA ställer sig positiv till gensaxen. Ministeriet betonar vikten av att konsumenterna lär sig skilja mellan gensaxen och konventionell GMO. Ministeriet eftersträvar därför en dialog om de nya metoderna.

SLC - Dsc 1134
Max Schulman siktar på en plats i Europaparlamentet

Lojojordbrukaren, lobbyisten och MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman ställer upp som kandidat i EU-valet för Svenska folkpartiet.

SLC - Spets13
Första i världen att odla spetspaprika vintertid

I vinter kommer finländska konsumenter att kunna köpa inhemsk spetspaprika. Det är första gången som spetspaprika odlas vintertid. Bakom den unika satsningen står bröderna Patrik och Tommy Sigg i Närpes.

Projektet Raseborgs å bjuder in odlare till vattenvård

Raseborgs miljöbyrå har startat Projektet Raseborgs å, vars syfte är att förbättra Raseborgsåns och havsområdets ekologiska status. Områdets markägare och jordbrukare önskas delta i åtgärderna redan i planeringsskedet.

SLC - Dran Semi 1
Klimatförändringen påverkar jordbruket: ”Alla måste anpassa sig”

Klimatförändringen är ett faktum och någonting måste göras omedelbart anser sakkunniga inom området.