39 ålänningar nominerade till nordiska mattävlingen

Totalt 39 nomineringar har gjorts på Åland inför den nordiska mattävlingen EMBLA Nordic Food Awards med final i Reykjavik på Island i månadsskiftet maj-juni.

Skogsvaldebatt på måndag i Vasa

Måndagen den 8 april kl.15.00 är det möjligt att känna riksdagsvalskandidater från olika partier på pulsen i en valdebatt om det finländska skogsbruket.

Ekologiska pionjärer får pris av Östersjöfonden

Tre ekologiska odlare får Östersjöfondens Ålandspris 2019 för ”banbrytande pionjärarbete för den ekologiska odlingen på Åland” och sina ”långvariga miljöengagemang”.

Stöd som kompenserar förluster till följd av torkan börjar betalas ut 11.4

Livsmedelsverket betalar från och med 11.4 ut tilläggsstöd till gårdar som drabbats av produktionsförluster till följd av de exceptionella väderleksförhållandena under växtperioden 2018.

Nya projektlotsar för våtmarker och fiske på Åland

Leader Åland har tillsatt två tillfälliga projektlotsar som hjälper till med rådgivning och planering av projekt som kan få EU-pengar via Leader.

SLC - 46242865025 3D92B91144 O 1
Kaotiska Brexit-utsikter för det brittiska jordbruket

De senaste veckornas politiska debatt om Brexit har varit minst sagt kaotisk. En avtalslös Brexit vore katastrofal för det brittiska jordbruket, varnar den brittiska producentorganisationen NFU:s ordförande Minette Batters.

EU förbereder en hård Brexit

Än så länge finns det chanser att avvärja en hård Brexit, men tiden börjar bli knapp. EU-kommissionen har redan färdigställt planerna på ett brittiskt utträde utan avtal.

SLC - Stormpris
Osäkerhet kring åländskt timmerpris

Fredagen den 5 april är sista dagen som Ålands Skogsindustrier Ab betalar sitt garantipris på tall- och grantimmer till självverksamma skogsägare.

Priserna steg på GDT-auktionen

Noteringarna på mejeriprodukter steg för nionde gången i följd på Fonterras senaste GDT-auktion i Nya Zeeland.

Mjölkdelegationen: Oklarheten med djurskyddslagen och avbytarservicen oroar producenterna

Mjölkdelegationen uttrycker sitt missnöje över den oklarhet som råder gällande djurskyddslagen och avbytarservicen. Mjölkproducenterna behöver kontinuitet och framtidstro i sin vardag.

SLC - Dsc 1239
Kassaflödet, klimatavtryck och självhandledning i fokus på Bondebåten

Deltagarna på Bondebåten 2019 fick ta del av ett brett utbud av föreläsningar. Ekonomihantering, klimatpåverkan och självhandledning är exempel på några ämnen som det lades fokus på under överfarten från Vasa till Umeå.

SLC - Dsc 1262
Biogasanläggning i Vindeln unikt gårdsprojekt i Västerbotten

Den biogasanläggning som bröderna Thomas och Mattias Nilsson har etablerat vid sin mjölkgård i Vindeln är en unik satsning i Västerbotten. Av gödseln från den egna gården produceras både el och värme för eget bruk och försäljning.