SLC - Be4 B2 D75 A3 A9 7 B43 B7 Ab 63241 Bc5 E882
EU:s medlemsländer är misstrogna mot förenkling

EU-kommissionens förslag till en förenkling av nya CAP riskerar att öka byråkratin befarar flera medlemsländer. Rådets ordförande Elisabeth Köstinger diskuterade före ministermötet också de kommande reglerna för ojusta affärsmetoder med ordföranden för EU-parlamentets jordbruksutskott, italienaren Paolo De Castro.

SLC - Gw Potretti 1
Finland i rampljuset på världens största matmässa

​Finland gör en storsatsning på exporten och medverkar som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin i januari. Det är första gången Finland medverkar på den anrika matmässan som ordnas för 84:e gången och temat som valts är ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen.

SLC - Azaliya Sungatullina16112018
Helsingin Mylly satsar på havreboomen

Helsingin Mylly, som är Finlands största förädlare av ekologisk havre, är en av deltagarna på Grüne Woche. – Havre är oerhört trendigt och vi tror att havreboomen kommer att synas mer och mer i Europa, säger exportchef Azaliya Sungatullina.

SLC - Superbiomarkt 2
Ekomaten har blivit en tung sektor i Tyskland, Frankrike och Danmark

Ekologiska livsmedel fortsätter att vinna marknadsandelar. Branschen omsätter globalt redan 83 miljarder euro. Enbart den europeiska marknaden värderas till 33 miljarder euro, framgår det av statistik från den tyska specialmässan Biofach.

SLC - 7992917285 D9404A74C7 O
Finansministern inte beredd att befria naturlig saft från punktskatt

Vetenskaplig kunskap om främjande av hälsosam kost är vad finansminister Petteri Orpo (saml) vill vänta på, innan han bedömer fortsatta åtgärder kring läskskatt på naturligt tillverkad saft. Det här är vad han svarar på ett skriftligt spörsmål som den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström samt SFP-riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mats Nylund ställde för en månads tid sedan.

Valio och Baltic Sea Action Group utbildar 200 odlare i kolbindande jordbruk

Nästa år utbildas 200 producenter i hur jordbruket effektivare kan binda kol. Bakom satsningen står Valio i samarbete med Baltic Sea Action Group.

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

Om man tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Jordbruket har gjort mycket på området och bönderna är miljö- och klimatmedvetna, men eftersom det behöver göras mera fortsätter vi att gå i spetsen för miljö- och klimatarbetet, konstaterar SLC Nylands höstmöte.

Skördeskadekommission tillsatt på Åland

Med stöd av den åländska lagen om ersättande av skördeskador från 1979 har landskapsregeringen tillsatt en skördeskadekommission för åren 2018 och 2019.

SU-ordförande efterlyser gipsstöd på åkermark

Svenska folkpartiets ungdomsförbunds ordförande Christoffer Ingo efterlyser en ambitiös plan som ställer om från fossila till bio- och förnyelsebara bränslen. För att minska på övergödningen av Östersjön borde Finland införa ett gipsstöd på åkermark.

SLC - Lpx 161723
EU-arbetsgrupp ska granska problemen inom sockersektorn

Det låga sockerpriset framkallar oro i flera sockerproducerande EU-länder. EU-kommissionen utesluter interventionsåtgärder, men tillsätter en specialarbetsgrupp som ska titta på sockermarknadens problem.

SLC - Lpx 136912
Danmark ska leda forskning om global antibiotikaresistens

Ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för bekämpning av antibiotikaresistens ska grundas i Danmark. Ett samförståndsavtal om saken har tecknats med det internationella forskarnätverket för jordbruk CGIAR.

Ekologisk havre exporteras i container direkt från Gårdskulla Gård

Gårdskulla Gård i Sjundeå exporterar ekologisk havre nästa vecka och projekten Farmers Grain Export och EkoNu! passar då på att informera om spannmålsexport och ekosortförsök.