Jordbruk

Bättre kvalitet på chipspotatisen

Skörden av åländsk chipspotatis till Orklas fabrik på Åland blev i år ungefär 10 procent mindre än 2019 som var ett rekordår.

– Men kvaliteten var bättre i år tack var fina skördeförhållanden även om det förstås varierar mellan odlare. Men i genomsnitt får odlarna i år ca 5 procent bättre betalt för potatisen, berättar chipsfabrikens odlingschef Christer Clemes.

Medelskörden för de drygt 50 kontraktsodlarna på Åland blev i år drygt 30 ton per hektar.

Utöver den potatis som odlas på Åland köper chipsfabriken i Saltvik Haraldsby också potatis från finländska fastlandet samt i Danmark och Estland.

– Och vårt nuvarande prisavtal med odlarna gäller också för 2021, påpekar Clemes.

Norskägda Orkla-koncernen i Finland gjorde i fjol en vinst på 21,3 miljoner euro och var det företag som betalade den högsta samfundsskatten på Åland.