Hankkijaskanning1
Hankkija erbjuder skanning av åkerskiften med hjälp av gammaspektrometern SoilOptix från Kanada. FOTO: Hankkija
Jordbruk

Hankkija börjar erbjuda
skanningstjänst för åkerskiften

Hankkija börjar erbjuda en ny tjänst för sina kunder där åkerskiften skannas med en gammaspektrometer. Resultatet kan användas för att rikta åtgärder och produktionsinsatser bättre inom specifika skiften.

Hankkijas kunder har från och med nästa år möjlighet att få sina åkerskiften skannade med gammaspektrometern SoilOptix. Resultaten kan användas för att optimera åtgärder på olika skiften, berättade Hankkija under ett webbinarium i början av veckan.

– De finländska åkerskiftena varierar mycket, bland annat gällande jordart, mullhalt och näringshalt, sade Hankkijas produktgruppschef Teemu Helkala. Variationen kan vara stor också inom ett och samma skifte.

Skiftets fingeravtryck

SoilOptix är ett kanadensisk gammaspektrometer som utnyttjar gammastrålning för att mäta vad Hankkija kallar för skiftets fingeravtryck. Bland annat mäter verktyget fysisk struktur, mikro- och makronäringsämnen samt egenskaper som densitet, genomsläpplighet och tillgängligt vatten.

– Det är en passiv sensor som inte tillför något i jorden, berättade Paul Raymer, VD för SoilOptix. Jorden avger strålning, lite som popcorn som poppar upp, och det läser vi av.

Det finns verktyg som kan mäta djupare lager i jorden, men det gör de med hjälp av en elektrisk signal.

– Om man sänder ner en elektrisk signal i jordlagret påverkas den av jordens fukthalt. Det gör inte strålningen, sade Raymer.

Verktyget fästs på ett fordon och kan skanna cirka 5-7 hektar per timme, berättade Helkala.

– Vi har byggt konceptet så enkelt som möjligt. Kunden beställer skanningen, vi genomför den och analyserar resultaten med en plattform utvecklad av FieldSense. Sedan går vi tillsammans med kunden igenom utvecklingsmål inom varje skifte.

Möjliggör riktade åtgärder

Kartorna som kunden får över sina skiften kan enligt Hankkija användas bland annat för såmaskiner, ytspridare och växtskyddssprutor.

De kan också utnyttjas för att precisionskalka åkrarna, utgående från pH och struktur.

– Odlarna är allt mera intresserade av fältens skick och hur odlingen kunde göras effektivare, säger Hankkijas avdelningschef Katri Haavikko. När maskintekniken utvecklas kan man dessutom rikta åtgärder allt bättre också inom skiften.

Samtidigt förbättras lönsamheten medan miljöbelastningen sjunker när produktionsinsatser används möjligast effektivt.

Hankkija ordnar ett lanseringstillfälle för skanningstjänsten på finska 25.11 kl.10. Intresserade kan anmäla sig via Hankkijas webbplats. Själva tjänsten kan beställas från och med 1.12, och skanningarna inleds i februari-mars.