Ansökningstiden för lagringsstöd för trädgårdsprodukter flyttas fram till november

Ansökningstiden för lagringsstöd för trädgårdsprodukter flyttas i höst fram från oktober till november. Stöd kan nu sökas för kvantiteterna trädgårdsprodukter som finns i lager i november och december, meddelar Livsmedelsverket.

Pro Luomu fick miljonfinansiering av EU

Föreningen Pro Luomu har fått finansiering på närmare en miljon euro för att främja ekohandeln. Med hjälp av pengarna förverkligas den genom tiderna största ekokampanjen i Finland. Kampanjen, som är riktad till konsumenterna, förverkligas under åren 2020-2022 som en informationskampanj som kommer att synas från och med nästa höst i TV, på webben och i sociala medier. Därtill innehåller kampanjen olika provsmakningstillfällen för konsumenterna i flera finländska köpcenter.

SLC - Img 8950
Skördefesten bara fortsätter!

SLC - Sp Liitto Suutari Kari 0030 Web
Sparbanksgruppen och Aktia betalar inte tillbaka ränteskillnad

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, finansbranschens självreglerande organ, har behandlat tre fall gällande jordbrukets räntestödslån; augusti 2017, december 2018 och april 2019. I och med att marknadsräntan sjunkit till en nivå under den minimiränta som tillämpas för räntestödslånen, en eller två procent, hade marknadsläget förändrats. I det här läget släppte också Livsmedelsverket (dåvarande Landsbygdsverket Mavi) på kravet att miniräntan följs som villkor för att erhålla räntestöd. Utgående från det här har en del banker beslutat att retroaktivt betala tillbaka skillnaden mellan minimiräntan och totalräntan. Två banker som ändå inte gör det är Sparbanksgruppen och Aktia.

SLC - Mtk Export
Samarbete och strategiskt tänkande ska öka vår export

MTK vill förenkla samarbetet mellan finländska företag och öka den strategiska exporten. Främst betyder det att finländska företag måste satsa aktivt på export och inte bara se det som ett sätt att bli av med överskott, konstaterar Thimjos Ninios, exportchef på MTK.

Ledaren: Budgetrian fick det att klarna

Det måste man säga om vår nya regering att det nog kom ut en del konkreta siffror efter förhandlingarna om budgetpropositionen förra veckan, den så kallade budgetrian. Även om det finns undantag har det inte varit brukligt tidigare, utan de som berörs av de statliga budgetpengarna har gått omkring i ovisshet om resultatet, tills regeringens budgetproposition har blivit offentlig några veckor senare in på hösten. Men så var det också en milt sagt märklig situation vi upplevde i augusti då finansministeriet och de enskilda ministerierna kom ut med sina budgetförslag i offentligheten. Det visade sig att pengar, som regeringen lovat i regeringsprogrammet, helt enkelt fattades.

SLC - Arla
Arla prövar superkylning för transport av färskvaror

Mejerijätten Arla prövar en nyutvecklad kylteknik som ska göra det möjligt att transportera färska och känsliga mejeriprodukter över långa avstånd. De praktiska försöken har redan inletts med gräddostar som skeppas till Australien.

SLC - Img 9594
Strukturkalk och gips ska förbättra vattenkvaliteten i Raseborgsån

Inom ramen för ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten Raseborgs å sprids i höst totalt 300 ton gips och strukturkalk på sammanlagt 70 hektar odlingsmark i Raseborg. Hälften av området kalkas och andra hälften gipsbehandlas.

SLC - 171113 Spf8518
Traktorförsäljningen går igen framåt i Europa

Under det första halvåret 2019 registrerades tio procent fler traktorer i Europa, jämfört med motsvarande period 2018. Sammanlagt registrerades 96.428 traktorer under årets sex första månader, uppger traktorbranschens centralorganisation CEMA.

Kommentaren: Torvmarker

I dag har vi på våra torvmarker en tillväxt och ett kubikinnehåll, som vi tidigare inte ens kunde föreställa oss. Medaljen har förstås även i detta fall en baksida. Eller i detta fall flera, konstaterar Stefan Thölix, ordförande för SLC:s skogsutskott.

SLC - Alandstorm 5 Webben
Rekordmycket timmer kan tas ur Ålands stormhärjade skogar

Röjningen i de åländska skogarna efter stormen Alfridas våldsamma framfart natten till den 2 januari fortsätter i höst med stor intensitet. Under sommarmånaderna fokuserades avverkningen på massaved, men från september försöker skogsbolagen åter rädda så mycket timmer som möjligt. Och timret har klarat sig förvånansvärt bra.

SLC - Osterbottenstorm 3 Webben
Stormskador sysselsätter också i Österbotten

Stormskadorna efter nyårsstormen Aapel är omfattande i vissa regioner. Enligt skogsvårdsinstruktör Johan Nynäs vid Österbottens skogsvårdsförening har hela gamla Korsnäs och Töjby i Närpes drabbats av nyårsstormen med varierande mått. Skogsskador förekommer över hela skogsarealen i området, som omfattar cirka 25.000 hektar.