Ceja: Unga jordbrukare kräver Brexit-avtal

Brexit riskerar att destabilisera marknaderna och borde därför avstyras. Stabilitet är en prioritet för unga jordbrukare i både EU och Storbritannien, framhåller EU:s organisation för unga jordbrukare Ceja.

SLC - 86 C375 D0 2 A66 C248 81 De 223391 B8645 B
Brittiska regeringen vill helst spola CAP

EU har godkänt britternas utträdesavtal. Efter utträdet kommer det förenade konungadömet att gestalta en egen jordbrukspolitik som anpassas till landets eget jordbruk. Det lovar regeringschefen Theresa May.

EU skärper regler för antibiotika till boskap – i slutet av 2021

Det ska bli slut på den slentrianmässiga medicineringen av antibiotika till boskap i EU. Ministerrådet uppdaterade förordningen på måndagen, men de nya bestämmelserna träder i kraft först i slutet av 2021.

SLC - Arhnung Ana 2015
Danska L&F utnämnde ny VD

Det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer har utnämnt Anne Lawaez Arhnung till ny VD. Hon efterträder Karen Hækkerup som lämnade sin post tidigare under hösten.

SLC - Enb Cbdcop14 Cpwwf 21Nov18 Kiaraworth 34
Finländsk vård av våtmarksnatur fick globalt erkännande

Projektet Hembygdsvåtmark LIFE+ fick det internationella jakt- och viltvårdsrådet CIC:s pris MARKHOR, meddelar Finlands viltcentral.

SLC - Dsc 0798
SLF arbetar för hela landsbygden framöver

Vid sidan av olika rådgivningstjänster och satsningar på utbildningar och kurser strävar Svenska Lantbrukssällskapens Förbund efter att utveckla hela landsbygden i fortsättningen via projekten Svensk Byaservice och IDNET. SLF-direktören Peter Österman poängterar att det är viktigt för förbundet att samarbeta i alla riktningar.

SLC - Arets4Hmedlem2018
Jenny Kaanela från Pargas är Årets 4H-medlem 2018

Jenny Kaanela har av Finlands svenska 4H:s styrelse utsetts till Årets medlem 2018. 19-åriga Jenny studerar till rättsnotarie vid Åbo Akademi och har varit medlem i 4H i 11 år.

Livsmedelsverket.fi blir enda webbplatsen för de offentliga tjänsterna inom livsmedelskedjan

I början av år 2019 publiceras webbplatsen livsmedelsverket.fi som sammanför flera offentliga tjänster inom jordbruket och livsmedelssäkerheten. Samtidigt går evira.fi och mavi.fi till historien.

SLC - Img 4619
Australien satsar miljarder på att hålla det torkdrabbade jordbruket vid liv

Torkan som råder i Australien har förenat banker och regeringen. Många olika krispaket har sjösatts. Allt för att hålla igång den värdefulla jordbruksindustrin.

Australiens mjölkgårdar drabbades hårt av torkan

Den extrema torkan i Australiens östra delar har lämnat djupa spår i landets mjölksektor. Enligt branschorganisationen Dairy Australia kan landets mjölkproduktion sjunka till den lägsta nivån på 20 år.

SLC - Img 5999
Oväntade utmaningar efter genomförd generationsväxling

Det som för närmare fyrtio år sedan började med två söta sommarlamm hos Ulla och Lars-Johan Enlund i Larsmo har idag vuxit till en livskraftig fårfarm om 500 djur. I mars tog sonen Jimmy över, men början blev långt ifrån vad han hade tänkt sig: – Det har varit en tuff sommar!

SLC - Klavertramp
Klaver Tramp