Ledare: Gott och ont i CAP-reformen

Jord- och skogsbruksministeriet har informerat intensivt den här veckan om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2021-2027. Man talar om CAP27. Orsaken är att det brittiska utträdet brexit ännu är aktuellt och då blir 27 medlemsstater kvar i unionen. Reformen väntas föra vissa positiva saker med sig för Finlands del.

Ledarstick: Vad ena handen ger …

Skatteförvaltningen har begärt utlåtanden om nya beräknade inkomster och avdrag med tanke på förskottsuppbörden nästa år. I en beräkning har SLC kommit fram till att förslaget innebär en förhöjning av beskattningens nettoinkomster för jordbruket med hela 7 procent, då beräkningsgrunden är inkomsterna 2017.

SLC - Lpx 117125
Holland kan lägga ned flera tusentals grisgårdar

Grisnäringen i Nederländerna står inför en enorm strukturförändring. Enligt Rabobank kommer upp till 70 procent av landets grisproducenter att lägga ned verksamheten, så att bara tusen gårdar återstår.

SLC - Skogspris Staende
Skogsvårdsföreningen Österbotten fick erkännande av MTK

Skogsvårdsföreningen Österbotten har valts till Årets Tia av MTK:s skogsdelegation. Erkännandet togs emot av föreningens ordförande Kenneth Påhls och viceordförande Harald Finne.

EU skärper insatsen mot antibiotika hos boskap

EU-parlamentet har antagit ett paket med drastiskt skärpta regler för användningen av antibiotika inom djurhållningen. Framöver får antibiotika inte användas i förebyggande syfte för att kompensera dålig djurhållning.

SLC - Abolands Skog 01
Kimitonejdens skogsvårdsförening vill förhandla om fusion

Kimitonejdens skogsvårdsförening vill fortsättningsvis förhandla med skogsvårdsföreningarna i närområdet om en fusion. Det beslöt föreningens styrelse i tisdags. Som läget är i dag verkar underlaget på Kimitoön vara för litet för en egen förening. Kimitonejdens skogsvårdsförening har cirka 540 medlemmar.

Miljöersättningen börjar betalas ut 15.11

Landsbygdsverket börjar 15.11 betala ut förskott på miljöersättningen. I november inleds också utbetalningen av lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp, nationella åkerstöd, förskott på ersättningen för djurens välbefinnande och restbeloppet av kompensationsersättningen.

SLC - Cap Fornyelsen1
Nationella beredningsarbetet med nya CAP intensifieras

Den nationella delen av beredningsarbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik har nu dragit i gång på allvar.

Svarstiden på årets skördeenkät har förlängts

Svarstiden på undersökningen av årets skörd har förlängts till på måndag, det vill säga 5 november. Naturresursinstitutet Lukes förhoppning är att ännu omkring 3.700 odlare skulle hinna redogöra för skördeuppgifterna och användningen av växtskyddsmedel under senaste sommar.

Förlängd frist för åländsk vargjakt

Landskapsregeringen har nu för tredje gången förlängt sitt tillstånd att skjuta varg som angriper tamboskap. Nu gäller beslutet till årets slut.

Dispens för gödselspridning på Åland

Landskapsregeringen har på Ålands producentförbunds begäran förlängt tiden för spridning av stallgödsel.

Åländskt seminarium om hållbart jordbruk

Landskapsregeringen ordnar den 8 november klockan 13 tillsammans med Landsbygdsnätverket ett seminarium om hållbarhet inom jordbruket och livsmedelssektorn.