Slow Food jubilerar i Fiskars

Inkommande veckoslut är det återigen dags för den traditionella Slow Food-festivalen i Fiskars. I år är evenemanget extra festligt eftersom festivalen ordnas för tionde gången.

Arbetsgrupp ska utarbeta ett program för biogas

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett nationellt biogasprogram. Genom programmet främjas åtgärder för att öka produktionen och användningen av biogas i Finland. Arbetsgruppens rapport ska bli klart senast i januari 2020.

Sydkorea häver stegvis embargot mot EU-nötkött

Sydkorea visar beredskap att öppna sin marknad för nötkött från EU. Landet har i nästan tjugo år hållit sina gränser stängda för EU-nötkött sedan BSE-skandalen.

SLC - Appeldag Trakorsafari
Äppeldagen var en solig framgång

Söderlångvik Gård hade vädergudarna på sin sida i lördags då den traditionella äppeldagen gick av stapeln.

SLF och Trädgårdsförbundet ordnar fortbildningsdagar för frilandsodlare

SLF ordnar tillsammans med Svenska Trädgårdsförbundet en serie fortbildningsdagar för frilandsodlare. Fortbildningsdagarna är fristående och öppna för alla.

SLC - 2019930 Ep 092262 E Wt5 016
Hogan driver på stor reform av WTO

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan ställde på måndagen upp för EU-parlamentets utfrågning i egenskap av blivande handelskommissionär. Hogan vill driva en öppen och rättvis handelspolitik och vill reformera världshandelsorganisationen WTO.

Parlamentet kritiserar avtalet med Mercosur

Det färdiga frihandelsavtalet mellan EU och sydamerikanska Mercosur möter motstånd i EU-parlamentet. En växande skara parlamentariker vill skydda det europeiska jordbruket mot jordbruksimport. Skarp kritik riktas också mot skövlingen av regnskogar i Brasilien.

Ansökningstiden för lagringsstöd för trädgårdsprodukter flyttas fram till november

Ansökningstiden för lagringsstöd för trädgårdsprodukter flyttas i höst fram från oktober till november. Stöd kan nu sökas för kvantiteterna trädgårdsprodukter som finns i lager i november och december, meddelar Livsmedelsverket.

Pro Luomu fick miljonfinansiering av EU

Föreningen Pro Luomu har fått finansiering på närmare en miljon euro för att främja ekohandeln. Med hjälp av pengarna förverkligas den genom tiderna största ekokampanjen i Finland. Kampanjen, som är riktad till konsumenterna, förverkligas under åren 2020-2022 som en informationskampanj som kommer att synas från och med nästa höst i TV, på webben och i sociala medier. Därtill innehåller kampanjen olika provsmakningstillfällen för konsumenterna i flera finländska köpcenter.

SLC - Img 8950
Skördefesten bara fortsätter!

SLC - Sp Liitto Suutari Kari 0030 Web
Sparbanksgruppen och Aktia betalar inte tillbaka ränteskillnad

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, finansbranschens självreglerande organ, har behandlat tre fall gällande jordbrukets räntestödslån; augusti 2017, december 2018 och april 2019. I och med att marknadsräntan sjunkit till en nivå under den minimiränta som tillämpas för räntestödslånen, en eller två procent, hade marknadsläget förändrats. I det här läget släppte också Livsmedelsverket (dåvarande Landsbygdsverket Mavi) på kravet att miniräntan följs som villkor för att erhålla räntestöd. Utgående från det här har en del banker beslutat att retroaktivt betala tillbaka skillnaden mellan minimiräntan och totalräntan. Två banker som ändå inte gör det är Sparbanksgruppen och Aktia.

SLC - Mtk Export
Samarbete och strategiskt tänkande ska öka vår export

MTK vill förenkla samarbetet mellan finländska företag och öka den strategiska exporten. Främst betyder det att finländska företag måste satsa aktivt på export och inte bara se det som ett sätt att bli av med överskott, konstaterar Thimjos Ninios, exportchef på MTK.