SLC - Blomqvist 1
Ännu en mjölkgård lägger ner produktionen

Carina Sjögård driver mjölkproduktion i Liljendal i Nyland, men inte länge till. Vid årsskiftet lämnar de sista korna gården och hon håller redan på att ställa om verksamheten till ekologisk växtodling. Därmed lägger ännu en mjölkgård ner produktionen. SLC:s fullmäktigeordförande riksdagsledamot Thomas Blomqvist besökte henne för att diskutera jordbrukets lönsamhetskris.

EU-länderna förespråkar importkvot för USA-nötkött

EU:s medlemsländer är införstådda med kommissionens förslag att tilldela USA en större del av den europeiska importkvoten för nötkött.

Motigt för Macrons planer på franskt glyfosatförbud

Det franska parlamentet har för andra gången stoppat förslaget till ett tidigarelagt förbud mot glyfosat i Frankrike.

Webbutbildning i sociala medier på webben

Som en del av jord- och skogsbruksministeriets kampanj Bra mat växer nära! ordnas under hösten kostnadsfria webbkurser i sociala medier.

SLC - Vaxtrapportv38
Skörd och höstsådd håller tidtabellen

Spannmålströskningen är på slutrakan. Skörden av potatis, sockerbeta och lagergrönsaker kommer trots regnen att bli mindre än normalt, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

Jaktvårdsavgiften för unga ska sänkas till 20 euro

Jaktvårdsavgiften för personer under 18 år ska sänkas från nuvarande 39 euro till 20 euro. Målet med ändringen är att sänka kostnaderna för jakt som hobby och att uppmuntra unga att börja jaga.

SLC - Svinpest Autobahnparkplatz Verum
Svinpestfall i Belgien oroar grannländer och EU

Den afrikanska svinpesten ser ut att ha fått fotfäste i Mellaneuropa. Det första fallet i Belgien har förorsakat mycket oro inom grisnäringen, särskilt i Tyskland, Frankrike och Danmark. Smittan misstänks ha spridits via människor.

Svinpest kan bli dyr för Danmark

De danska grisproducenterna är djupt bekymrade över utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien. Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer räknar med miljardförluster för exporten om smittan kommer in i landet.

SLC - Michael Gove
Brittiska direktstöden ska avskaffas efter Brexit

De brittiska jordbruksstöden ska fortsätta två år efter Brexit men sedan blir det stopp. Miljö- och matministern Michael Gove vill ersätta de nuvarande direktstöden med ett system av miljöstöd under en övergångsperiod fram till 2027.

SLC - Skargardsfest
Skärgårdens skördefest lockade folk trots regnskurar

Skärgårdens skördefest arrangerades den 14-16 september för elfte gången. Skördefesten består av flera olika programnummer och evenemang på olika platser i Åbolands skärgård. Andra året i rad arrangerades Fiskrökningens FM på Kyrkbacken i Nagu.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska få en stark roll

Handeln med livsmedel kommer att övervakas av en livsmedelsmarknadsombudsman, föreslår regeringen i en proposition om ny livsmedelsmarknadslag.

SLC - Skogsmassa
ÖSP deltog i minimässa i Vasa

Under helgen hölls skogsmässan Välfärd från skogen i köpcentret Rewell Center i Vasa. Fredrik Grannas, Anders Lillandt och Niclas Sjöskog från ÖSP var på plats.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning