52174433519 Fbda205F37 O
Ryska soldater vid en veteåker i södra Ukraina i juni. Ryssland har enligt USA-källor skördat vete till ett värde av en miljard US-dollar från ukrainska åkrar. FOTO: manhhai
Jordbruk Globalt

Ryssland anklagas för
stöld av ukrainskt vete

Ryssland anklagas för att smuggla ut vete till världsmarknaderna, fastän varan med rätta borde tillhöra Ukraina. Det hävdar åtminstone forskare vid den amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som baserar sina uppgifter på satellitbilder.

Affärstidningen Wall Street Journal hänvisar till satellitbilder som uppges bevisa att så är fallet. Enligt tidningen kryssar små pråmar med spannmål mellan hamnen i Sevastopol på Krim till väntande lastfartyg ute till havs.

Nasas matsäkerhetsprogram Nasa Harvest hänvisar dessutom till oklarheter i uppgifterna om skörden i Ukraina. Enligt Nasa har Ryssland skördat omkring 5,8 miljoner ton vete från skiften som med rätta tillhör Ukraina.

USA-forskarna har beräknat skörden inom ukrainskt territorium till 26,6 miljoner ton vete. Det är mindre än de 33 miljoner ton som skördades föregående år, men som motsvarar genomsnittet för de senaste fem åren.

Nasa konstaterar att 22 procent av skörden har tröskats i landets östliga delar, utom räckhåll för ukrainska jordbrukare. Enligt analysen hade 5,8 miljoner hektar spannmål skördats på områden som inte kunde tröskas av sina rätta ägare.

Annekteringen av spannmål motsvarar enligt beräkningarna ett värde av nästan en miljard euro. Enligt Nasa kunde 88 procent av de övervintrande grödorna i de ryskockuperade områdena bärgas. Mindre arealer närmast frontlinjen förblev oskördade.

Vetepriset föll till rekordlåg nivå

Globalt sett är utsikterna för årets veteskörd goda. Ryssland väntar en riklig skörd och exporten av spannmål från Ukraina har börjat dra. Hoten om en knapp veteförsörjning i världen har skrinlagts, åtminstone tillfälligt. Resultatet är ett kraftigt fallande vetepris.

Avtalet som garanterar en fortsatt export av vete från Ukraina via Svarta havet har skärpt konkurrensen på världsmarknaderna. Ukraina meddelar att landet detta år har skördat omkring 51 miljoner ton spannmål.

Det är betydligt mer än väntat. Mellan månaderna augusti och november har mer än 500 fartyg lämnat hamnarna i farvattnen kring Odessa. Fram till senaste veckoslut hade Ukraina exporterat mer än 18 miljoner ton spannmål och baljväxter.

Priserna på spannmål har länge varit höga som en följd av det spända läget och hotet om begränsningar i exporten från Svartahavsområdet. Nu har läget igen stabiliserats, åtminstone för tillfället. Sjötransporterna uppges löpa enligt planerna.

Ryssland väntar en rekordskörd

Parallellt har Ryssland kört in en rekordartad veteskörd. Enligt EU-kommissionens kalkyler torde Rysslands bönder tröska omkring 95 miljoner ton vete från åkrarna. Om detta stämmer, skulle veteskörden öka med nästan en fjärdedel jämfört med fjolåret.

Ryssland är numera världens ledande exportör av vete. Enligt det internationella spannmålsrådet IGC kommer Ryssland sannolikt att öka sin export av vete med tio procent jämfört med förra året, till 36,5 miljoner ton.

I USA föll vetenoteringarna tydligt i slutet av förra veckan. Det amerikanska vetet har förlorat konkurrenskraft gentemot billigare partier från de starka leverantörerna i Svartahavsområdet. Kanada och Australien konkurrerar dessutom med goda skördar.

Enligt tyska AgrarHeute sjunker vetepriset allt närmare 300 euro-strecket per ton på grund av det växande utbudet från Svartahavsländerna. Den negativa prisutvecklingen hänger ihop med utvecklingen i både Ryssland och Ukraina.