SLC

SLC:are premieras
på självständighetsdagen
av presidenten

President Sauli Niinistö har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden till självständighetsdagen 6.12 beslutit att åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken på SLC:s förslag:

- Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden (FVR Fk): Otto von Frenckell.

- Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden (FLO Fk): Kim Männikkö.