Ledare: ”Våra skogar” måste också vårdas

I sitt ställningstagande vill våra skogsvänner förbjuda kalhyggen, men nu begränsar man sig inte till de statsägda skogarna så som tidigare, utan det heter ”kalhyggen bör tillåtas bara i vissa fall, såsom vid angrepp av rotröta i skogar med endast ett trädslag.” Och inte nog med det, utan: ”Statsstöden för iståndsättning av diken, skogsplantering på öppna ytor och skötsel av ungskog bör upphöra”.

Ledare: Jordbruket satsar på vårt klimat

Det verkar nästan som om debatten om den mellanstatliga klimatpanelens IPCC:s senaste rapport redan håller på att lugna ner sig. En positiv sak i den debatt som förekommit var ändå att jord- och skogsbruket inte hängdes ut som bov bland allmänheten trots ett antal försök. Det ger näringen lite svängrum att försöka ta upp de konstruktiva utmaningarna som rapporten faktiskt bidrar till i stället för att ständigt stå i försvarsposition – samt att diskutera konkreta åtgärder.

SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan öka bindningen av kol

Jord- och skogsbruket har potential att bidra till att bromsa klimatuppvärmningen, säger SLC Nyland i ett uttalande.

Ledare: Fokus ska vara på vettiga klimatåtgärder

Den senaste rapporten från IPCC, den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, måste tas på allvar, det är inte konstruktivt att bagatellisera, skriver Micke Godtfredsen. Skogen är en nyttig kolsänka, som vi kan vårda ännu bättre med ett fortsatt hållbart skogsbruk. Det är sedan en annan sak att vi behöver en mångsidig palett av förnybara energikällor, där förbränning utgör en del. Lika viktigt om inte viktigare är att vi försöker minska vår energiförbrukning.

SLC - Kolumn
I marginalen: Enade vi stå – söndrade vi falla

Skördefesten på Åland är av stor betydelse och då menar jag inte bara den ekonomiska aspekten. Skördefesten bidrar till möten, kontaktytor, samarbeten, förståelse och kunskap, konstaterar ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson.

Ledare: Lagförslaget om djurens välmående ger producenterna förutsättningar att jobba

Remissdebatten pågick ännu i onsdags i riksdagen om regeringens proposition om djurens välbefinnande. Den kommande lagen om djurens välmående ska ersätta den nuvarande djurskyddslagen. Den nuvarande regeringen har varit tillräckligt tydlig med budskapet att lagen ska klubbas av före riksdagsvalet i vår. Enligt de källor LF har talat med kommer så också att ske, om det inte utlyses urtima val inom någon månad. När det gäller lagens innehåll så är en av de allra viktigaste framgångarna att den vetenskap som funnits och finns tillgänglig kring djurens mående och beteende utgör grunden för den nya lagstiftningen, inte antagna värderingar om djur som utgår från människans eget välmående.

ÖSP: Vargsituationen i Österbotten är ohållbar

Förbundsstyrelsen för Österbottens svenska producentförbund kräver att berörda myndigheter agerar resolut och kraftfullt i den situation som nu råder med vargar som rör sig i tätt bebyggda områden och kring husdjursbesättningar.

SLC - Kolumn Selander Webb
Kommentaren: Forskningsresultat och praktiska råd i samma paket om rotröta

Naturresursinstitutet och Skogscentralen har tillsammans skrivit ett informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta, skriver Annikka Selander, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i sin kolumn. ​​

Ledare: Finns det ännu hopp för ”bremain”?

Trycket ökar bland britterna för att få rätta till folkomröstningen i juni 2016, då de med en knapp majoritet röstade för ett utträde ur EU, känd som ”brexit” i motsats till ”bremain” som skulle ha inneburit ett ja till att stanna kvar.

Ledarstick: ​Stark andra pelare, men utan onödig byråkrati, tack!

Redan i den nuvarande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, började man flytta element från den andra pelaren till den första pelaren. Den andra pelaren är viktig, men för dem som faktiskt använder sig av den medför den en massa byråkrati, som bör kunna minskas.

ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.

Ledare: Tuffa tider trots krispengar

Regeringen har lämnat sin sista ordinarie budgetproposition till riksdagen. Jordbrukets svåra situation var ett hett debattämne i anslutning till budgeten ännu för några veckor sedan, men har nu kommit i skymundan. Men trots att den sista vallskörden har bättrat på läget är näringens problem inte lösta är lösta, absolut inte. De lönsamhetsproblem som näringen stod inför redan före säsongen har minsann inte blivit mindre. På några produkter har priserna stigit som en följd av minskat utbud, men det hjälper inte mycket, om man inget har att sälja.