ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.

Ledare: Tuffa tider trots krispengar

Regeringen har lämnat sin sista ordinarie budgetproposition till riksdagen. Jordbrukets svåra situation var ett hett debattämne i anslutning till budgeten ännu för några veckor sedan, men har nu kommit i skymundan. Men trots att den sista vallskörden har bättrat på läget är näringens problem inte lösta är lösta, absolut inte. De lönsamhetsproblem som näringen stod inför redan före säsongen har minsann inte blivit mindre. På några produkter har priserna stigit som en följd av minskat utbud, men det hjälper inte mycket, om man inget har att sälja.

SLC - Kolumnen 1
Kommentaren: Målet är noll arbetsolyckor även vid ladugårdsbygget

I lantbruksbyggandet har projektens storlek och byggtekniska svårighetsgrad ökat anmärkningsvärt. Det här har också betytt att man övergått från traditionellt byggande i egen regi till att låta uppföra byggnader, skriver forskare vid Naturresursinstiutet Maarit Hellstedt, forskare vid Naturresursinstitutet. Att fungera som byggherre förutsätter utöver mången annan uppgift även att man ansvarar för arbetarskyddsfrågor.

Ledare: Quo vadis inhemsk frilandsodling?

Hur ska frilandsodlarna klara sig framöver efter sommarens misslyckade skördar, skriver Staffan Björkell i veckans ledare.

Ledare: Dags att ta svinpesten på allvar

Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig. Svinpesten är inte farlig för människor, men den synnerligen smittsamma sjukdomen är en katastrof för svinproduktionen i varje land som drabbas.

Insändare: Torka, krisstöd och orättvis handel

Torkan som med olika kraft drabbat vårt samhälle under den gångna sommaren slår hårt mot många av oss bönder. I skrivandets stund är vi hos oss inte alls säkra på att grovfodret inkommande vinter, räcker till för vår ordinarie djurmängd. Många är dock mycket värre drabbade än vi, påpekar Anders Norrback i Närpes.

SLC - Andreas Johansson
I marginalen: Vem äger marken?

I flera delar av Svenskfinland har vi markägare stött på problem då myndigheterna genom en planläggningsprocess avgör hur och till vad vår mark får användas, konstaterar Andreas Johansson.

Ledare: Bra jobb men anspråkslöst krispaket

Regeringspartiernas ledare passade på att berömma jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) för en bra beredning av åtgärder som kan lindra det svåra läge som uppstått på grund av torkan. Man talar om jordbrukets krispaket.

Ledarstick: Att hjälpa varandra

Det är nödvändigt att Finlands statsmakt men även EU kommer jordbruket till mötes i den svåra svacka som näringen nu befinner sig i. Samtidigt är det viktigt att vi inom kåren kan visa vår vilja att hjälpa varandra för att så långt som möjligt lindra den foderbrist som redan hunnit uppstå på grund av torkan.

Ledare: Glyfosatanvändningen åter aktuell

Den 46-åriga skolvaktmästaren Dewayne Johnson har lymfkörtelcancer i slutstadiet. En domstol i San Francisco har av den orsaken dömt Monsantokoncernen att betala ett belopp motsvarande 253 miljoner euro i skadestånd.

Ledare: Producenternas krav åsidosatta i budgeten

Finansministeriets och de enskilda ministeriernas förslag till statsbudget för nästa år imponerar inte stort.

Ledarstick: Välmående och omständigheter utanför din kontroll

Trots flera olika slags utmaningar är det ofta de ekonomiska som belastar jordbrukarnas sinne mest och efter en säsong som denna blir det särskilt påtagligt.