Opinion

Ledarsticket:
4H:s säckinsamling
ligger rätt i tiden

Resultaten av 4H:s insamling av gödselsäckar och annan plast som hör ihop med dem offentliggjordes den här veckan. För andra gången samlade man in över 700.000 kilo plast. Förra året, 2020, var alla tiders rekordår då 4H-föreningarna samlade in totalt 779.000 kilo från gårdarna runt om i landet.

Den insamlade plasten förbehandlas vid Lassila & Tikanojas anläggning och transporteras efter det för återbruk till olika platser i Finland och till Baltikum. Insamlad plast blir bland annat paketeringsband för såg- och byggnadsindustrin.

Under året deltog 112 finskspråkiga och 15 svenskspråkiga 4H-föreningar i säckinsamlingen och de upprätthöll totalt 228 insamlingsplatser. Många föreningar hade alltså flera insamlingsplatser. 4H-föreningarna i Ingå, Kannus och Rääkkylä premierades.

Plast är en fossil produkt och förstås ur klimatsynpunkt alls ingen ideal råvara för förpackningar, som gödselsäckar ju är. Det verkar ändå fortfarande finnas ont om realistiska alternativ och är man då tvungen att använda sig av plast är det av yttersta vikt att den så att säga återgår till kretsloppet, som en del av den cirkulära ekonomin.

4H:s och Yaras säckinsamling har funnits med länge, men sällan har den legat så rätt i tiden som just nu. Att den dessutom uppmanar ungdomar till företagsamhet och premierar duktiga 4H-föreningar är inte helt fel.