FAO:s matprisindex backade tydligt i juli

Matpriserna i FAO:s globala standardkorg sjönk under juli månad med 3,7 procent. Priset föll på alla viktiga jordbruksråvaror.

GDT-auktionen slutade på noll

Den globala mjölknoteringen på GDT Fonterra slutade oförändrat på 0,0 procent efter tisdagens auktion.

SLC - Potatisskord 7 8 2018
Sämre skörd och låga priser pressar potatisodlarna

Det som oroar odlarna förutom att skörden beräknas bli mindre än normalt är att medelpriset nyligen sänktes. Bortfallet kan bli stort på grund av för små knölar och i kombination med låga priser tär det rejält på lönsamheten, säger potatisodlarna Mikael Hoxell (till höger) och Henrik Antfolk.

SLC - Vaxtrapport Sb
Spannmålsbestånden brådmognar i torkan

Torkan och hettan har fått spannmålsbestånd att brådmogna och förvärrat de skördeförluster som uppstod redan i början av sommaren, särskilt i södra Finland.

SLC - Ekogronsaker
Sug efter ekologiska rödbetor

Växande efterfrågan i Finland på ekologiska produkter märks även i producentledet. Niclas Mörn som driver sin gård ekologiskt har i år för första gången också odlat rödbetor.

SLC - Simmental 3312
Nordiska simmentalproducenter önskar utökat samarbete

Under tre dagar i medlet av juli var det i år Finlands tur att stå värd för den årligen återkommande simmentalträffen nordiska länder emellan. Träffen genererade givande diskussioner gällande avelsarbete och styrelsemedlemmarna i de olika ländernas simmentalföreningar kom överens om att fortsätta diskussionen om ett utökat samarbete.

SLC - Slc Rapport 1
36.000 gårdar kvar i Finland 2025

Man räknar med att det finns litet på 36.000 gårdar kvar i Finland 2025 med i medeltal 64 hektar per gård. En viss optimism tycks råda hos jordbrukarna trots att många gått igenom en svår period. Således tror de flesta på en bättre lönsamhet 2025 än nu,

SLC - Kop Av Bonden
Köp av bonden!-dagen 15.9: Anmäl din gård på köpavbonden.fi

Den 15 september hålls den nationella Köp av bonden!-dagen för tredje gången.

Tyska bönder kräver en miljard euro i krisstöd

Det europeiska jordbruket lider av svår torka och EU tillåter nationell kompensation. Det svåra läget i Tyskland har föranlett den tyska producentorganisationen DBV att begära nationell kompensation på upp till en miljard euro.

Protektionism oroar G20-agrarministrar

G20-ländernas jordbruksministrar är bekymrade över den tilltagande protektionismen inom den internationella handeln med jordbruksprodukter. Ministrarna har undertecknat en gemensam deklaration mot nya handelshinder.

EU benar ut resultaten av manglingen med Trump

Efter förra veckans överenskommelse om tullfri handel mellan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA-presidenten Donald Trump, har tjänstemännen i Bryssel börjat sortera fakta från rykten och fantasier.

Osålt exportkött fyller fryshus i USA

Köttet staplar sig i USA:s fryshus på grund av en fortsatt hög produktion, medan exporten har börjat lida av de politiska handelstvisterna.