Kone Agria Sb 1
Tom Westerlund och Harri Ojajärvi vid Pellon presenterar det flexibla utfodringssystemet Pellon Feedline e-Pro. Hjärtat i systemet är den nu lanserade styrenheten G-Pro2.
Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik Marknad

Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Pellon introducerar Feedline e-Pro på KoneAgria. Det är fråga om ett helhetskoncept för utfodring som består av flera komponenter och dess hjärta är styrenheten G-Pro2.

Harri Ojajärvi är produktchef vid Pellon.

– Det här systemet består av flera olika komponenter som går att kombinera efter behov, säger han.

Lantbrukaren kan sedan själv välja hur många utfodringsgånger den vill att djuren ska ha. Ofta lönar det sig att portionera ut fodret i flera omgångar.

– Det går att ställa in enligt vad man anser vara bäst för ett visst djur i en viss situation. Till exempel tolv gånger.

Modulsystemet ger flexibilitet

I och med att Feedline är ett modulsystem så går de olika delarna att kombinera precis som man vill. Mattutfodringen anser Ojajärvi att är en nödvändighet i en ladugård i dag tack vare att den underlättar arbetet betydligt för de som jobbar i ladugården.

I och med Feedlines flexibilitet går det också att blanda foder på en plats, till exempel i huvudladugården, och sedan transportera det med vagn till en satellitladugård längre bort. Produktionsenheterna i dag är stora och kan ofta bestå av produktionsbyggnader som ligger på flera olika gårdar.

Områdesförsäljningschef Tom Westerlund vid Pellon är bekant för husdjursbönder på många olika håll i landet. Han förevisar företagets bom som det kan finnas behov för på de flesta ladugårdar, stora eller små, lösdrift eller inte, så behöver man alltid smidigt kunna avskilja djuren i grupper.

– De traditionella portarna som används i ladugårdar är rätt så tunga och klumpiga att använda, men den här bommens stora fördel är just smidighet. Man behöver inte vara jättestark för att kunna använda den här.

Pellons utbud består i övrigt av basladugårdsutrustning och försäljningen av den har ökat betydligt under senare år.

– Vår försäljning av basutrustning för djurhållning har ökat mycket under de senaste åren, säger Westerlund.

Kone Agria Sb 2
Tume är på plats med sin beprövade vältkombi JC 3000 Star XL Laser. Finns tillgänglig med småfrölåda och Tumecontrolplus utrustningspaketet som har bland annat innefattar elektronisk styrning av gödseln.

Såmaskin för de flesta gårdar

På Tumes avdelning håller marknadschef Heikki Sola till. Han berättar att Tumes vältkombi JC 3000 Star XL Laser med tre meters arbetsbredd vid det här laget är en beprövad såmaskin som lämpar sig för de flesta gårdar.

– Små och större gårdar. Flexibel gällande bearbetning. Den här är av lämplig storlek och utförande för dagens växtodlingsgårdar. Med småfrölådan kan man också möta en del av de myndighetskrav som ställs i dag, gällande sådd av olika gröna arealer för att inte tala om fånggrödor, säger han.

Motsvarande maskin finns också i fyra meters utförande. Sola berättar vidare att Tume nu också satsar på en vältkombiversion som är ska vara särskilt anpassad för ekologisk odling, Titan 3000.

– Vi ser att det finns ett ökande behov för lösningar anpassade för ekologisk odling. Allt fler odlare verkar gå över till det.

Kone Agria Sb 3
Pentin Pajas Naarva H60 är byggd för klyvning av riktigt grovt och besvärligt virke. Enligt företagets Janne Häikiö är allt material väl tilltaget.

En riktigt grov klyv

I Pentin Pajas monter står försäljningschef Janne Häikiö och förevisar företagets Naarva H60 klyvanläggning för pensionerade jordbrukarna Kullervo Kantonen och Juha Ojala. Fascinationen är stor bland herrarna. Maskinen verkar vara synnerligen välbyggd och materialet grovt tilltaget.

– Den här klyven har vi tagit fram för de allra grövsta och mest besvärliga stubbarna, riktiga rotblock. Kvistar och grenar är heller inget problem.

Maximala diametern som klyven klarar av är 70 centimeter och längden 62 centimeter. Klyven är hydrauliskt driven och kan kopplas till exmepelvis till en lantbrukstraktor. Som tilläggsutrustning fås en ställning för en klabbsäck.

Läs också KoneAgria satsar på mjölkkor.