Skörden 2017 räckte till för export av 500 miljoner kilo spannmål

Spannmålsskörden hösten 2017 uppgick till 3,4 miljarder kilo. Av denna mängd konsumerades tre miljarder kilo i hemlandet mellan sommaren 2017 och sommaren 2018.

Faktagaffeln 2018 är här

Statistikpublikationen Faktagaffeln 2018, som samlar färsk, central statistik gällande Finlands matproduktion och -konsumtion inom en och samma pärm har nu utkommit.

”Hjärnrian på nätet” nu även på svenska

Nu kan man även på svenska komma med synpunkter om jordbrukets lönsamhet på webbsidan ruuantuotantokannattavaksi.fi, meddelar Anna Salminen, kommunikationsexpert på jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Karhinen
”Inflammerat klimat bland aktörerna i livsmedelskedjan”

Reijo Karhinen jobbar vidare med utredningsarbetet för att hitta lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Redan nu säger han att han kan presentera en modell för att höja jordbrukets företagarintäkter med 500 miljoner euro, frågan är bara om livsmedelskedjans samtliga aktörer accepterar den.

K-gruppen går i rätt riktning men mycket mer behövs enligt SLC

Jordbrukaren får inte lämnas ensam, är rubriken på en annons som K-gruppen har gått ut med i en kampanj för sina produkter med varumärket ”Tuottajalle kiitos”, Tack till producenten.

Minister Leppä besökte Snellman i Jakobstad

I måndags besökte Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Snellman i Jakobstad. På plats var också lokala köttproducenter och SLC:s ordförande Mats Nylund.

HKScan: Torkan höjer köttproduktionens kostnader

Torkan har märkbart höjt köttproduktionens kostnader och lett till foderbrist. Det kan i förlängningen leda till att den inhemska primärproduktionen minskar och till att vi i framtiden inte är självförsörjande på kött, konstaterar HKScan.

Arla skänker vinsten till sina producenter

Mejerikoncernen Arlas styrelse föreslår att årets koncernvinst i sin helhet ska betalas ut till Arlas egna producenter och ägare med anledning av torkan.

SLC - P037575 337371
Fler förenklade regler ska lindra torkans följder

Agrarkommissionär Phil Hogan lovar nya åtgärder för att lindra jordbrukets problem efter sommarens torka. Framför allt handlar det om mer flexibilitet och undantag för vissa CAP-regler.

Stort intresse för EU:s mjölkpulver

EU:s interventionslager töms i snabb takt på skummjölkspulver. Under den senaste anbudsrundan i slutet av augusti såldes 31.493 ton skummjölkspulver.

EU sänkte prognosen för spannmålsskörden

Sommarens hetta och den långvariga torkan har drabbat EU-jordbruket betydligt häftigare än väntat. Det framgår av den senaste skördeprognosen från EU-kommissionens agrara prognostjänst JRC Mars.

GDT tappade lätt på veckans auktion

Noteringarna för mejeriprodukter föll med -0,7 procent på veckans GDT-auktion i Nya Zeeland.