SLC - Reijo Karhinen3
Han ska hitta nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet

Reijo Karhinen har i fått i uppdrag av statsministern och jord- och skogsbruksministern att utreda lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Utredningsarbetet pågår till årsskiftet och slutrapporten offentliggörs i januari 2019.

SLC - Vall186
Ekologiska vallskörden kan bli liten i Sydösterbotten

Christer Björknäs är i den lyckliga situationen att han har fjolårsvall i lager. Vallskörden kommer att variera kraftigt i Österbotten. I de norra delarna blev den andra skörden rätt bra, medan det har vuxit betydligt sämre i de södra.

Åländsk hemsida för försäljning av foder och strö

Ålands hushållningssällskapet har på sin hemsida startat en lista för jordbrukare som har foder och strö att sälja. Initiativet har snabbt fått beröm också på fastlandet.

SLC - Agricenter 0162
SMN Agricenter för 70-årig handelstradition i Solf vidare

MSN Center har tagit över efter Solf Lantbrukscenter i början av augusti. Från vänster ses Thomas Båsk, Niklas Sund, Staffan Majors och Magnus Nyberg.

SLC: Spannmålspriserna måste upp

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse.

ÖSP:s styrelse: Producentpriserna måste höjas nu!

ÖSP:s styrelse välkomnar höjda spannmålspriser. Men samtidigt konstateras att det föranleder högre foderkostnader för husdjurssektorn. Det måste kompenseras via höjda producentpriser för kött- och mjölkproducenter.

Lagermängden för råg den största på tio år

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter per slutet av juni innehöll industrins och handelns lager 450 miljoner kilo spannmål. I lagren fanns mest havre. Mängden lagrad råg var den största på tio år.

SLC - Pootfest2
Årets knöl tror på framtiden

Förra lördagen ordnades potatisfestivalen i Kristinestad. Leif Hammarberg – som utsågs till årets knöl – tror på potatisnäringen. Det kommer att vända till det bättre, säger han.

SLC - Budget
Regeringen återkommer om krishjälp och vill slopa anslaget till gårdsbrukets utvecklingsfond

Regeringen återkommer till jordbrukets svåra situation i anslutning till budgetmanglingen i slutet av månaden. Den informationen kom fram onsdag kväll då finansminister Petteri Orpo (saml) redogjorde för sitt ministeriums beredning av förslaget till statsbudget för 2019.

Idéer behövs om hur lönsamheten kan förbättras

Jordbrukarna har i augusti möjlighet att komma med åsikter om hur lönsamheten kunde förbättras inom finländskt jordbruk.

EU hjälper producenter som drabbas av torkan

Det blir inga krisstöd ur EU-budgeten för missväxten i Europa. I stället beviljar kommissionen förskott på direktstöd och landsbygdsstöd.

Första fallet av svinpest i Kina

Kina har bekräftat landets första fall av afrikansk svinpest.