Finlands Fjäderfäförbund vill höja äggpriserna

Äggproducenterna lider speciellt mycket av de höga foderpriserna, påperkar Finlands Fjäderfäförbund. Därför borde hela produktionskedjan satsa på åtgärder för att höja äggpriserna.

SLC - Pttskog
Positiva utsikter för skogsindustrin

Skogsindustrins utsikter för i år samt nästa år är positiva. Det goda ekonomiska läget och investeringarna ökar skogsindustrins användning av virke. Användningen av importvara vänder uppåt men räcker inte för att täcka den ökande efterfrågan.

Svenska mejerier höjer mjölkpriset som stöd till gårdarna

I Sverige höjer Falköpings mejeri och Skånemejeriet betalningen till sina mjölkbönder för att stöda dem efter den torra sommaren.

Kuutio.fi sprängde gränsen på tio miljoner kubikmeter virke

Den digitala virkeshandelsplatsen Kuutio.fi växer med fart. I september begärdes anbud för mer än tio miljoner kubikmeter virke.

SLC - Fiske 1
Ett kulturarv är på väg att försvinna

Fiskarna Yngve Stolpe, Roland Stolpe och Torolf Snygg ser ingen framtid för kustfisket då myndigheterna motarbetar fiskerinäringen. Myndigheternas fredningsbeslut av både säl och skarv leder till att en betydande näringsgren i kustområdet försvinner inom några år.

SLC - Gos E Lnuko
Höjningen av gösens minimimått försvårar yrkesfisket ytterligare

Jord- och skogsbruksministeriet har slagit fast att minimimåttet för gös höjs för heltidssysselsatta kommersiella fiskare i början av nästa år. På Skärgårdshavet och Bottniska viken höjs minimimåttet till 40 centimeter och på Finska viken och i insjöarna till 42 centimeter. Fiskerinäringens önskemål på att övergångstiden som varit i kraft sedan början av 2016 skulle ha förlängts hörsammades inte.

SLC - Merrild Martin
Danmarks jordbrukare är besvikna över stödpaket

Den danska regeringen har presenterat sitt nya stödpaket ”Tørkepakken” som ska kompensera producenterna för förlusterna efter den ovanligt torra sommaren. Men de danska jordbrukarna är ordentligt besvikna.

USA får exportera mer mjölk till Kanada

USA och Kanada har enats om en förnyad upplaga av det nordamerikanska frihandelsavtalet, som också omfattar Mexiko. Enligt det nya USMCA-avtalet ska USA få rätt att exportera mer mjölk till Kanada.

SLC - Vall 1
Tredje och sista vallskörden ser ut att bli bra i Österbotten

I början av sommaren såg det ut som att årets vallskörd skulle torka bort. Men med facit på hand blev slutresultatet i synnerhet i de norra delarna av Österbotten relativt bra. Mjölkproducenten Niclas Sjöskog är trots allt relativt nöjd med årets vallskörd.

EU tillåter initiativ för ursprungsmärkning

Snart får EU-medborgarna eventuellt ta ställning till ett förslag till obligatorisk ursprungsmärkning för livsmedel i hela unionen. Medborgarinitiativet är däremot ingen garanti för att ursprungsmärkningen kommer att införas.

SLC - Virkesimport
SLC kritiserar import av massaved

Det finns ingen risk för brist på inhemsk massaved. Men ändå har skogsindustrin ökat importen av virke i år. Ordförande för SLC:s skogsutskott Stefan Thölix har ingen förståelse för industrins agerande.

Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

Regeringens proposition som innehåller en ny lag om djurs välbefinnande överlämnades till riksdagen på torsdag. Från SLC:s sidan är man nöjd över att ärendet framskrider.