Jordbruk SLC Marknad

Ledningsgrupper för Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Nu har landskapsregeringen tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp för att förverkliga den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under ledning av Ålands producentförbund. Ordförande i arbetsgruppen är landsbygdsutvecklaren Lena Brenner och vd Henry Lindström sitter med som representant för ÅPF.

Övriga medlemmar i arbetsgruppen är vd Simon Karlsson från Ålands hushållningssällskap samt verksamhetsledarna Rosita Broström och Fredrik Lundberg från Ålands fiskodlarförening respektive Ålands fiskare.

Adjungerade ledamöter med rätt att delta i arbetsgruppens möten är byråcheferna Sölve Högman, Jenny Eklund-Melander och Helena Blomqvist från landskapets jordbruks-, fiskeri- och miljöbyråer.

I styrgruppen där ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson representerar ÅPF leds ordet av landskapets utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson.

Styrgruppens övriga medlemmar är Ålands hushållningssällskaps ordförande Bo-Erik Sandell, Ålands fiskares ordförande Johan Mörn och Ålands fiskodlarförenings ordförande Pia Lindberg-Lumme.

Alla åtgärder/projekt/daglig verksamhet som organisationerna utför ska gå i linje med livsmedelsstrategin.