Styr1
ÖSP:s styrelse är oroad över de stigande produktionskostnaderna inom husdjurssektorn. Kostnaderna förs inte vidare i handelskedjan och därmed tar inte handeln sitt ansvar. Situationen är ohållbar, säger ordförande Tomas Långgård.
Jordbruk SLC Opinion Marknad

ÖSP:s styrelse oroad för husdjursproduktionen

Situationen inom den finländska husdjursproduktionen är ohållbar. Kostnaderna stiger, men de förs inte vidare i kedjan. Handeln tar inte sitt ansvar, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

ÖSP:s styrelse är bekymrad över den svåra situationen som den inhemska husdjursproduktionen nu genomgår. Ärendet diskuterades på styrelsemötet i tisdags.

– Vi är mycket bekymrade. Situationen när kostnaderna nu har stigit är ohållbar. Foderkostnaderna efter sommarens dåliga skördar har ökat för många och andra produktionskostnader har också stigit. Men de här ökade kostnaderna för producenterna förs inte vidare i tillräckligt snabb takt till handeln, konstaterar förbundsordförande Tomas Långgård.

Enligt styrelsen måste nu både handeln och förädlingsindustrin inse att de har ett stort ansvar.

– Vill handeln i Finland också i fortsättningen ha inhemska, kvalitativa och rena produkter också i framtiden måste de ta ett ansvar och ta en del av de kostnadsökningar som producenterna nu står för, säger han.

Och fortsätter:

– Situationen har redan länge varit svår för mjölk-, kött- och äggproducenterna. Men förutom några små prishöjningar på kött har producentpriserna stampat på stället eller till och med sjunkit på mjölk. Signalerna från handeln har varit mycket svala, de fortsätter sitt drev med egna varumärken kombinerat med import för att utpressa förädlingsindustrin och producenterna. Det här agerandet förstår vi oss inte på. Aktörerna inom handeln borde vara medvetna om den svåra situationen på gårdarna.

Det som styrelsen också kritiserar är att handeln allt mer använder auktionsförfarande när råvaror upphandlas. Den som har lägst pris vinner.

– Det tyder på att handeln har en helt annan syn än producenterna och förädlingsindustrin på var priserna borde ligga. Vi kan inte producera produkter av hög kvalitet, i enlighet med ett högt djurskydd, till priser som emellanåt ligger under medelpriserna i EU, konstaterar Långgård.

Den dåliga lönsamheten har redan påverkat produktionen av inhemskt kött. Självförsörjningsgraden på nötkött är redan låg och bara i år har självförsörjningsgraden på svinkött minskat med tio procent.

– Fortsätter det så här kommer julskinkorna inte att räcka åt alla nästa år.

För ÖSP börjar måttet vara rågat och en eventuell aktion planeras.

– På fältet finns röster som vill ha någon form av demonstration eller kampanj riktad mot handelns agerande. Det här är något som vi ska diskutera vidare, för så här kan det inte fortsätta, säger Långgård.