SLC - Skordemarknad Foto Pargas Stad 2
Skärgårdens skördefest fyller 15 år

Skärgårdens skördefest med sin marknad 17.9 och öppna gårdar 18.9 fyller i år 15 år.

SLC - 3 K0 A8759
Stora och små matmarknader med fin stämning i Ingå

De kommande helgerna ordnas matmarknader i Ingå.

SLC - 14217488281 D8B9Ce858C O
Danska landsortsbor är skeptiska till framtiden

Stigande priser på energi och livsmedel är en källa till växande oro hos den danska landsbygdsbefolkningen. Stadsbor är inte lika skeptiska, framgår det av en undersökning bland danskarnas attityder till framtiden.

SLC - 278738718 1420445478416852 8275065303120769272 N
Gör en smakresa till landet på Närmatsdagen 10.9

Varifrån kommer maten? Vad äter korna? Hur känns hästens mule mot min handflata? Vad har landsbygden att erbjuda förutom mat? Hurdana företag finns det där? Bland annat de här frågorna kan besökare få svar på under den landsomfattande Närmatsdagens evenemang runt om i Finland den 10 september 2022.

Jakten på sjöfågel inleddes

Knappt hundra tusen jägare deltar i andjakten, som startade den 20 augusti och fortsätter fram till den sista december. Då är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa, samt arter på tillbakagång, vilka är årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.

SLC - Blyforbud 1 D
Användning av blyhagel förbjuds på våtmarker

Blyhagel får inte användas vid jakt på våtmarker eller deras skyddszoner från och med 15.2.2023, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 och som träder i kraft i hela EU-området. Förbudet gäller inte hagel vars blyhalt understiger 1 procent.

SLC - 723A6Cc7 0B71 4719 Bac8 05C4Af9Eb74F
Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd

Sommaren 2022 räknades cirka 24.470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variationerna i antalet bon stora.

Jakten på ringduva startar

Jakten på ringduva startar onsdagen den 10 augusti. Ringduvan är den talrikaste bytesarten för Finlands jägare.

SLC - Dahlstrands1
I Dahlstrands trädgård är det endast fantasin som sätter gränser

Margareta och Håkan Dahlstrands hemträdgård i Esse har under tjugo år vuxit till en personlig pärla. Parets lekfulla kreativitet och finurliga experimentlusta har fått flöda fritt.

SLC - Bo Johan J 1
Viltskador är ett allt större problem också i den nyländska skärgården

Viltskador och framför allt vitsvanshjorten har blivit ett allt större problem vid sydkusten.

SLC - Anders Norrback Press2
Anders Norrback är Finlands svenska 4H:s nya ordförande

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är vald till ny styrelseordförande för Finlands svenska 4H.

SLC - Img 3953
Vildapeln blir Ålands landskapsträd

I anslutning till åländska självstyrelsens 100-årsjubileum föreslås nu fem nya så kallade landskapsarter.