Livet på landet

Yli-Kirra lantbruksmuseum är
årets sommarobjekt för Finlands
lantbruksmuseum Sarka

Finlands lantbruksmuseum Sarka har valt sommarobjekt för år 2024. Valet föll på  Yli-Kirra lantbruksmuseum i Punkalaidun (Pungalaitio). Museet är beläget på en plats som ursprungligen fungerat som gårdscentrum för den lantgård som förts upp här.

Gårdshelheten har byggts i en stil som varit bruklig i Satakunda, nämligen med en sluten gårdsplan. På museiområdet som sträcker sig över flera hektar finns en byggnadspark med ett flertal olika bostads-, ekonomi- och gårdsbyggnader. Rökbastun på gården är ännu i bruk.

Gårdsmuseet är också för många känt från Mauri Kunnas böcker om livet på Jyckeberga. Yli-Kirra lantbruksmuseum har nämligen stått som förebild för Jyckeberga gård.

Musei- och hembygdsföreningen rf i Punkalaidun förvaltar och upprätthåller museets verksamhet. Tack vare föreningen har museiområdet byggts upp alltsedan början av 1950-talet, då arbetet med restaureringen av den slutna gårdsplanen inleddes. Föreningen som grundades några år tidigare fick då besittningsrätten till Yli-Kirra gård och började då återföra gården i sitt ursprungliga skick. Museet invigdes 1.8.1954 och dess 70-årsjubileum firas inkommande sommar under Punkalaidun sommardagar, som traditionen bjuder.

Sarka vill med sitt beslut visa sin uppskattning av det arbete som utförs vid Yli-Kirra lantbruksmuseum, där den aktiva föreningen på ett förtjänstfullt sätt håller lokalhistoria levande och bevarar den för kommande släktled. Föreningen har dessutom gett allmänheten tillgång till ett stort bildarkiv som ingår i museets samlingar genom att digitera merparten av bilderna. Bilderna i arkivet som omfattar ca 17.000 negativ har tagits av fotograf Sulo Uutto,  hemma från Punkalaidun.

Föreningen är aktiv också i lokalsamhället. Allt sedan 1992 har föreningen deltagit i traditionsevenemanget ”Alla tiders lantbruksutställning”.  Under evenemanget som arrangeras med frivilliga krafter kan man bekanta sig med hur arbetet gick till i det traditionella lantbruket. Evenemanget som pågår under ett veckoslut, besöks årligen av ett tusental personer.

Yli-Kirra lantbruksmuseum kan besökas från fredag till söndag klockan 11-17 under perioden 21.6.-11.8.2024. Inträdesbiljetterna är 7 euro för vuxna och 3 euro för barn och ungdom mellan 7-15 år. Traditionsevenemanget har separata biljettpriser. Kaféet på museiområdet är öppet under de allmänna besökstiderna.

Aktuella nyheter och händelser kan kollas upp på museets hemsida www.koiramaentalo.fi eller på webbplatsen Museoraitti.