SLC - Narmatsdagen Webb
Anmälan till Öppna gårdar på Närmatsdagen 9.9 har öppnat

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas igen den 9 september. Nu kan du anmäla dig och din gård som arrangör och ordna ett jippo på gården och sälja produkter direkt från gården.

SLC - Dsc08655
Safarin bland frukt och grönt dragplåster på Ålands vårfest

Ålands Grönskar som är den åländska Skördefestens vårliga pendang genomförs under helgen 27-28 maj. En av årets nyheter är att nio av Ålands Trädgårdshalls odlare ordnar guidade rundturer på sina gårdar.

SLC - Img 7604
Nytt slakt- och aktivitetshus tar form i Norra Pörtom

Pörtom-Dahlbo jaktförening siktar på att kunna färdigställa sitt nya slakt- och aktivitetshus i sommar. Det fleråriga Leader-projektet innebär en modernisering av jaktföreningens faciliteter. Det är samtidigt en satsning som överlag gynnar byarna i Norra Pörtom.

SLC - 20230415 154902
Porslinsutställning på lantbruksmuseet i Finbygränd

Lantbruksmuseet i Finbygränd håller en temautställning i år för att uppmärksammar porslinstillverkaren ARABIA som firar 150 år.

SLC - Fs4 H Ready4Work Pressbild1
Unga sysselsätts och får värdefull arbetserfarenhet via 4H

Via 4H-arbetspooler kan 14 år fyllda ungdomar få sitt första jobb och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna erbjuder unga möjlighet till att bekanta sig med arbetslivet och få viktiga arbetslivserfarenheter lokalt. År 2022 förmedlade 4H över 9.400 timmar till ungdomar i hela Svenskfinland.

Kan en stark hembygdskänsla bidra till en livskraftig landsbygd och skärgård?

Välkommen med på seminariet där frågor om barns och ungas delaktighet, framtidstro och resiliens i relation till glesbygdens livskraft och hållbarhet diskuteras. Seminariet hålls på G18 i Helsingfors 28.3 kl.10-12.

Ansökan om stöd för bybutiker ska lämnas 13.3-2.5

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker 13.3-2.5, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Matskolan Kati Laszka 3142
Matskolan lär barn om hållbar mat – anmälan öppnar

Matskolan – Ruokakoulu är ett lärorikt och roligt dagläger för barn. Genom att pröva på lär sig barnen matlagning, hållbara matvanor och vikten av motion & rörelse. Vid gårdsbesöket bekantar sig barnen konkret med matens väg från jord till jord. Matskolor ordnas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i Finland.

SLC - Blyforbud 8043657632 31D5E5B08D O
Tukes förtydligar definitionen av våtmarksområde gällande blyhagelförbudet

Blyhagel får inte användas vid jakt på våtmarksområden eller deras skyddszoner efter 15.2.2023. Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 och som träder i kraft i hela EU-området. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många frågor om blyhagelförbudet och speciellt har ett förtydligande av definitionen av våtmarksområde efterfrågats.

Norrback: Dispensförfarandet för stamvårdande jakt av varg skall tydliggöras

Jord- och skogsbruksutskottet gav idag sitt betänkande gällande ändringen av 41§ paragrafen i jaktlagen. Genom den föreslagna lagen preciseras förutsättningarna för beviljande av dispens för att fånga eller döda vissa viltarter, vilket i praktiken innebär att det skulle bli lättare att få dispenstillstånd för stamvårdande jakt av varg.

JSM godkände Leadergrupperna för perioden 2023-2027

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leadergrupper, dvs. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leadergrupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

Jakt- och fiskevårdsavgifterna höjs vid årsskiftet

Vid årsskiftet införs små höjningar av jakt- och fiskevårdsavgifterna, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.