Jakten på sjöfågel inleddes

Knappt hundra tusen jägare deltar i andjakten, som startade den 20 augusti och fortsätter fram till den sista december. Då är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa, samt arter på tillbakagång, vilka är årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, och sothöna.

SLC - Blyforbud 1 D
Användning av blyhagel förbjuds på våtmarker

Blyhagel får inte användas vid jakt på våtmarker eller deras skyddszoner från och med 15.2.2023, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 och som träder i kraft i hela EU-området. Förbudet gäller inte hagel vars blyhalt understiger 1 procent.

SLC - 723A6Cc7 0B71 4719 Bac8 05C4Af9Eb74F
Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd

Sommaren 2022 räknades cirka 24.470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variationerna i antalet bon stora.

Jakten på ringduva startar

Jakten på ringduva startar onsdagen den 10 augusti. Ringduvan är den talrikaste bytesarten för Finlands jägare.

SLC - Dahlstrands1
I Dahlstrands trädgård är det endast fantasin som sätter gränser

Margareta och Håkan Dahlstrands hemträdgård i Esse har under tjugo år vuxit till en personlig pärla. Parets lekfulla kreativitet och finurliga experimentlusta har fått flöda fritt.

SLC - Bo Johan J 1
Viltskador är ett allt större problem också i den nyländska skärgården

Viltskador och framför allt vitsvanshjorten har blivit ett allt större problem vid sydkusten.

SLC - Anders Norrback Press2
Anders Norrback är Finlands svenska 4H:s nya ordförande

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är vald till ny styrelseordförande för Finlands svenska 4H.

SLC - Img 3953
Vildapeln blir Ålands landskapsträd

I anslutning till åländska självstyrelsens 100-årsjubileum föreslås nu fem nya så kallade landskapsarter.

SLC - Img 0279
Florist med fokus på hållbarhet och minskat svinn

När Sandra Neuman, florist och trädgårdsmästare inom blomster och handel, deltog i en omställningskurs för några år sedan, fick det henne att gradvis inse hur mycket som är ohållbart inom hennes egen bransch. Insikten lämnade att skava och därför föll det sig naturligt att hållbarhet och etiskt tänkande skulle få en central roll i verksamheten när Sandra i februari 2020 öppnade sin egen blomsterbod Floristgaraget.

FM i plöjning ordnas i Kimito i höst

Kimito lantmannagille är värd för årets upplaga av finska mästerskapen i traktorplöjning. Tävlingarna ordnas 30.9-1.10 på Brusaby. Samtidigt ordnas också nordiska mästerskapen i traktorplöjning för juniorer.

SLC - 20220607 100111
”Bara fantasin sätter gränser för upplägget på Närmatsdagen”

Förberedelserna inför höstens närmatsdag är igång. I början av juni arrangerades det svenskspråkiga webbinariet ”Närmatsdagen – så här ordnar du ditt eget jippo” där det lades fram matnyttig information, tips och även konkreta erfarenheter av evenemanget.

SLC - 20220606 200338
Vindkraftsparker kunde stärka kommunal ekonomi

Vörå kommun bör gå in för att profilera sig som en stark och flexibel pendlingsort i framtiden. Det gäller också att satsa på olika hållbara lösningar och samtidigt vara lyhörd för olika önskemål för invånarna. Detta betonades i samband med ett hållbarhetsseminarium på Norrvalla.