Generationsskiftet April24 Nvk
Greppa generationsskiftet-träffen ordnades på Backas gård i Vanda. De närvarande utgjordes av nyländska bönder i två generationer.
Jordbruk Livet på landet

Mjuka värden viktiga i stressen
ett generationsskifte för med sig

Kommunikationsbrist kan leda till stress och rädsla för att uttrycka sin sanna vilja då generationsskiftet står för dörren på gården. Ett lyckat generationsskifte förutsätter villighet att inkludera alla familjemedlemmar i...
Kommunikationen är avgörande I vanliga fall finns det ändå åtminstone en person av den yngre generationen som är entusiastisk och gärna vill ta över gården. Men även i sådana fall kan...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera