Rodenticider som innehåller alfakloralos får inte längre säljas till konsumenter

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit ett besvär mot Tukes förbud mot konsumentanvändning av rodenticider som innehåller alfakloralos. Tukes förbud träder genast i kraft.

SLC - 3 K0 A8766
Stämningsfull matmarknad hålls igen i Ingå

Den årliga Matmarknaden på Gammelgården i Ingå centrum ordnas den 23-24.9 kl.10-16. Matmarknaden har med åren vuxit till den kanske största matmarknaden i Västnyland. Arrangör är föreningen Bo på landet.

SLC - Photo 2 9 2023 12 01 54
Lyckad matmässa trots ovanligt blöt inledning

I Kauhajoki är det första veckoslutet i september vigt åt den tre dagar långa matmässan som i år inleddes med ihållande regn. Vätan och blötan drog förmodligen ner antalet besökare under fredagen, samtidigt som den förvandlade parkeringsplatserna på de närliggande åkrarna till svårmanövrerad lervälling. Med lördagen kom dock solen, varm och glad, och snart myllrade marknadsområdet lika febrilt som det alltid brukar.

Jakten på hjortdjur inleds stegvis

I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski inleds älgjakten i början av september. I övriga landet startar vaktjakten på hjortdjur, med målet att minska trafikolyckor och skador på skörden. Antalet jaktlicenser är lägre än tidigare på grund av de minskade hjortdjursstammarna, uppger Finlands viltcentral.

Åkerjakten på grågås och kanadagås inleds

Jakten på grågås och kanadagås inleds på åkrar den 10 augusti. Med den tidigarelagda jakten vill man förhindra skador på odlingar och möjliggöra nyttjandet av viltresursen, uppger Finlands viltcentral.

SLC - Karttjanst
Jaktsäsongen för ringduva startar på torsdag

Jakten på ringduva startar torsdagen den 10 augusti. Trots att duvjakt i allmänhet bedrivs invid åkrar på torra land, måste jägarna komma ihåg att beakta säkerhetsavstånden för blyhagelförbudet på våtmarker, påpekar Finlands viltcentral.

SLC - Sarvlaks2
Ernst von Born – jordbrukare, kommunpolitiker i Pernå och minister i unga Finland

Stor-Sarvlaks gård har i sommar presenterats för publik i en utställning med föreläsningar. Utställningen ”Livet på Sarvlax gård under fem århundraden” fördjupades av fyra välbesökta föreläsningar.

SLC - Ok5Jun23Ct
ÖK:s traditionella grillfester lockade över tusen personer

Österbottens kötts traditionsenliga grillfest lockade än en gång över tusen personer. Producenterna och deras familjer stortrivdes i Lillby och Molpe.

SLC - Dsc6569
Soliga miner på regnig fältdag

Med inriktning på växtodling lockade Lantmännen Agros fältdag nyfikna till försöksgården förra veckan.

Färre jaktlicenser för älg än i fjol till Nyland

Inför den inkommande höstens jaktsäsong beviljades det färre jaktlicenser för älg än i fjol i Nyland, men licensmängden för dovhjort och vitsvanshjort ökade en aning.

SLC - Veterandag1
Stor uppslutning till femtonde veterantraktordagen i Malax

150 veterantraktorer från både svenska och finska Österbotten fanns till beskådande i Malax.

SLC - Hanell1
Specialforskare Tomas Hanell: Livskvaliteten upplevs som högre på landsbygden

Tomas Hanell är specialforskare vid Migrationsinstitutet där han forskar i livskvalitet och inrikes flyttrörelser. Med en gedigen internationell karriär i bagaget är han i dag bosatt med sin familj i Västnyland. Hanell uppfattar landsbygdens framtid som ljus, men understryker att vi befinner oss i en övergångsperiod. Hur den klaras beror delvis på politiska val.