SLC - Anders Norrback Press2
Anders Norrback är Finlands svenska 4H:s nya ordförande

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är vald till ny styrelseordförande för Finlands svenska 4H.

SLC - Img 3953
Vildapeln blir Ålands landskapsträd

I anslutning till åländska självstyrelsens 100-årsjubileum föreslås nu fem nya så kallade landskapsarter.

SLC - Img 0279
Florist med fokus på hållbarhet och minskat svinn

När Sandra Neuman, florist och trädgårdsmästare inom blomster och handel, deltog i en omställningskurs för några år sedan, fick det henne att gradvis inse hur mycket som är ohållbart inom hennes egen bransch. Insikten lämnade att skava och därför föll det sig naturligt att hållbarhet och etiskt tänkande skulle få en central roll i verksamheten när Sandra i februari 2020 öppnade sin egen blomsterbod Floristgaraget.

FM i plöjning ordnas i Kimito i höst

Kimito lantmannagille är värd för årets upplaga av finska mästerskapen i traktorplöjning. Tävlingarna ordnas 30.9-1.10 på Brusaby. Samtidigt ordnas också nordiska mästerskapen i traktorplöjning för juniorer.

SLC - 20220607 100111
”Bara fantasin sätter gränser för upplägget på Närmatsdagen”

Förberedelserna inför höstens närmatsdag är igång. I början av juni arrangerades det svenskspråkiga webbinariet ”Närmatsdagen – så här ordnar du ditt eget jippo” där det lades fram matnyttig information, tips och även konkreta erfarenheter av evenemanget.

SLC - 20220606 200338
Vindkraftsparker kunde stärka kommunal ekonomi

Vörå kommun bör gå in för att profilera sig som en stark och flexibel pendlingsort i framtiden. Det gäller också att satsa på olika hållbara lösningar och samtidigt vara lyhörd för olika önskemål för invånarna. Detta betonades i samband med ett hållbarhetsseminarium på Norrvalla.

SLC - Matskolan Kati Laszka 9721 Scaled
4H:s Matskolan fyller 10 år

I tio år har barn lärt sig om matlagning och matens väg från jord till bord på 4H:s Matskolan. I år ordnas dessutom rekordmånga Matskolor runt om i Finland.

SLC - Must1
Helsingforsare startade musteri och söker nu efter rabarberodlare

Det började med att de köpte en herrgård på landet. Herrgården hade en äppellund som producerade för mycket äppel, vilket ledde till äppelångest. Ett år senare fanns det ett nytt musteri i en container med ett gårdscafé intill. Möt helsingforsarna som lämnade byggkonsult- och riksdagsassistentjobb för att driva ett företag som minskar på vårt äppelsvinn.

SLC - Skargard
Fördröjd handläggning av tillstånd för förkörsrätt till skärgårdens landsvägsfärjor

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljar tillstånd för förkörsrätt till vissa landsvägsfärjor i skärgården. Tillstånden gäller för 4 år åt gången. NTM-centralens behandling av tillstånden har nu fördröjts tillfälligt på grund av en plötslig brist på personalresurser.

SLC - Img 6720
Lantbruksmuseet i Finbygränd ställer ut förtjänsttecken

Årets temautställning på lantbruksmuseet i Finbygränd, Raseborg, hör till de mera ovanliga. Ur museet arkiv har nu plockats fram finländska bordsmedaljer, förtjänst- och utmärkelsetecken.

SLC - 27921128547 C1Cfc18Dbd O
Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni

Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022, varefter den inte ens får odlas i hemträdgården. Odlingsförbudet gäller alla markägare och aktörer. NTM-centralerna övervakar att förbudet följs.

SLC - Rilax
Ljus i tunneln för landsbygdsturismen?

Landsbygdsturismen visar tecken på återhämtning och tillväxt. Redan förra sommaren låg övernattningarna på högre nivå än 2019, medan 63,4 procent av företagarna uppskattar att coronapandemin haft en positiv effekt på deras affärsverksamhet. Variationerna är dock stora mellan företagen och de olika turismgrenarna.