09408624 C822 E3 A724 Ed270 Acaab12 F5 0 Original
En ny lag om områdesanvändning ska innehålla bestämmelser om målen för områdesanvändningen, om planläggningssystemets struktur och om havsplanering. Enligt regeringsprogrammet ska landskapsplanerna vara mindre detaljerade och markägaren ska få initiativrätt i fråga om general- och detaljplaner och det ska också vara möjligt att ha en partnerskapsbaserad planläggning mellan markägaren och kommunen. FOTO: Hannu Vallas/museovirasto.finna.fi
SLC Livet på landet

Nu krävs uppmärksamhet
påpekar markpolitiska utskottet

Förändringar i jordabalken är att vänta noterar SLC:s miljö- och markpolitiska utskott vid sitt senaste möte. En arbetsgrupp har kommit med förslag som bland annat innefattar att man i framtiden...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera